BÁO CÁO THỰC LỰC CÔNG ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ( THÁNG 10 NĂM 2015)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỐNG NHẤT            
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN            
                   
DANH SÁCH  TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
THỜI ĐiỂM THÁNG 4 NĂM 2016
                   
                   
STT Họ và tên  Năm sinh   Dân tộc   TRÌNH ĐỘ  CHỨC VỤ
Nam  Nữ  GDPT  Chuyên
 môn
Chính
 Trị
Công đoàn Chuyên môn
1   1970   Kinh 12/12 ĐH SPTH Trung cấp    HiệuTrưởng
2 Nguyễn Khắc Tiến 1968   Kinh 12/12 ĐH SPTH Trung cấp    P.HiệuTrưởng
3 Lê Thị Truyền 1976 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
4 Nguyễn Văn Hường 1969   Kinh 12/12 ĐHSP TH     Giáo viên
5 Trần Thị Dung 1972 X Kinh 12/12 CĐSP TH   Ủy viên Giáo viên
6 Hà Thị Hạnh 1966 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
7 Đinh Văn Nhân 1965   Kinh 12/12 THSP 12+2   CT.CĐCS Giáo viên
8 Nguyễn Thị Mỹ Anh 1972 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
9 Nguyễn Văn Thời 1964   Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
10 Trần Văn Mỹ 1956   Kinh 10/12 THSP 9+3     Giáo viên
11 Đặng Thị Kim Thọ 1970 X Kinh 12/12 CĐSPTH      Giáo viên
12 Trần Thu Hương 1965 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
13 Phạm Ngọc Bằng 1971   Kinh 12/12 THSP 12+2     Giáo viên
14 Phạm Thị Thêm Hồng 1970 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
15 Phạm Thị Hồng 1965 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
16 Đặng Thị Thuỳ Trang 1972 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
17 Trần Thị Thanh Xuân 1965 X Kinh 12/12 THSP 12+2     Giáo viên
18 Nguyễn Thị Hoa 1979 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
19 Lưu Trần Thịnh 1975   Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
20 Phạm Tuấn Đỗ Dũng 1975   Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
21 Trần Thị Hồng 1987 X Kinh 12/12 ĐH SPTH     Giáo viên
22 Nguyễn Thị Nga 1978 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
23 Đỗ Thị Thanh Thuý 1965 X Kinh 12/12 CĐSP Tviện     NV.Thư viện
24 Hoàng Thị Nguyệt 1983 X Kinh 12/12 ĐH kế toán     Giáo viên
25 Lê Hoàng Anh 1989   Kinh 12/12 ĐH SP AV   PCT.CĐCS Giáo viên
26 Nguyễn Thị Thu 1990 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
27 Lê Thị Mai 1986 X Kinh 12/12 CĐSP Â N     Giáo viên
28 Lê Tuấn Sĩ 1989   Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
29 Trần Thị Trang 1989 X Kinh 12/12 THSP     Giáo viên
30 Trương Thị Thanh Thương 1987 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
31 Nguyễn Hồng Nhung 1990 X Kinh 12/12 CĐSP TH     Giáo viên
32 Đinh Thị Nga 1990 X Kinh 12/12 THSP     Giáo viên
33 Trương Ngọc Thắng 1990   Kinh 12/12 CĐ Ytế     NV.Ytế
34 Trương Thế Viện 1961   Kinh 6/12 Bảo vệ     NV.Bảo vệ
35 Nguyễn Văn Tuyến 1966   Kinh 5/12 P.vụ     NV.Phục vụ
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

BÁO CÁO THỰC LỰC CÔNG ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ( THÁNG 10 NĂM 2015), Công đoàn trường. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỐNG NHẤT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THỜI ĐiỂM THÁNG 4 NĂM 2016 STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ Nam Nữ GDPT Chuyên m

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bao-cao-thuc-luc-cong-doan-th-le-quy-don-thang-10-nam-2015.puux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan