Tiéng Việt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Thấy Trường giúp em xác định chủ ngữ, vị ngữ câu này ạ;

Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Chuyên môn Tiếng Việt | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tiéng Việt, Chuyên môn Tiếng Việt. Thấy Trường giúp em xác định chủ ngữ, vị ngữ câu này ạ; Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một.

https://tailieuhoctap.com/baivietchuyenmontiengviet/tieng-viet.s5z80q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác