Thấy Trường giúp em xác định chủ ngữ, vị ngữ câu này ạ;

Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một.