ĐỀ TÀI SKKN công tác đội

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 

Mục lục

 

A - Phần mở đầu:

 I Lí do chọn đề tài

II - Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu

III - Đối tượng, phạm vi, phương pháp, tài liệu và thời gian nghiên cứu.

     1. Đối tượng nghiên cứu

     2. Phương pháp nghiên cứu

     3. Phạm vi nghiên cứu

     4. Tài liệu nghiên cứu

     5. Thời gian nghiên cứu

B - Phần nội dung

I - Khảo sát tình hình thực tế

II - Vai trò của TPTĐ trong việc xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường

      1. Xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban chỉ huy Liên chi đội:

       2. Mối quan hệ giữa TPTĐ với chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách trong nhà trường

     3. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên tổng phụ trách đội với hội cha mẹ học sinh

     4. Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên TPTĐ với Ban lãnh đạo nhà trường

 

C- Phần kết luận và một số đề xuất

 

 

 

A - Đặt vấn đề

 I- Lý do chọn đề tài:

               Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh nêu rõ tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh là :

  “ Tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách ” Nội dung này khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Bác kính yêu và sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc .

         Hiện nay đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc, với mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001 - 2020 theo Nghị Quyết TW2 (khoáVIII) đã khẳng định: “ Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá ”.  Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó thì chúng ta phải hết sức coi trọng con người, nhân tố con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội, xây dựng đất nước. Muốn vậy phải phát triển giáo dục “ Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu ” mà “ Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người ”. Như vậy con người được đặt ở trung tâm chiến lược, trong đó lớp thiếu niên, nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người làm chủ tương lai đất nước sau này.

           Đáp ứng yêu cầu về con người, mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh Tiểu học nói riêng có nhiệm vụ đào tạo ra những con người có tính tự chủ, năng động, sáng tạo, có kiến thức văn hoá, đặc biệt phải có lòng nhân ái yêu đất nước, yêu CNXH. Trong đó giáo dục là nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên bặc học cao hơn.

         Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta phải giáo dục cho HS trong một môi trường đồng bộ nghĩa là phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo.Trong số các lực lượng giáo dục cần đặc biệt chú ý đến tổ chức Đội TNTPHCM vì nó có vị trí rất quan trọng. Đội là lực lượng hỗ trợ tích cực với nhà trường và cùng nhà trường thực hiện nội dung , mục đích giáo dục. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, thể hiện vai trò chủ động tập hợp thiếu nhi vào các hoạt động do nhà trường tổ chức. Nhiều năm gần đây, các phong trào của Đội thực sự đã thu hút đông đảo các thế hệ thiếu nhi tham gia và đã trở thành truyền thống của Đội như: Phong trào Nghìn việc tốt, Công tác Trần Quốc Toản, phong trào Kế hoạch nhỏ... Hoạt động đội còn là cầu nối giữa nhà trường và xã hội, góp phần thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng.

       Những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phong trào thiếu nhi của cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, hoạt động Đội đã thực sự trở thành nơi hội tụ của thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường, xứng đáng là lực lượng tích cực, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Đứng trước thực tế trên đòi hỏi người giáo viên Tổng phụ trách đội phải phấn đấu không ngừng để hoạt động Đội trở thành môi trường lành mạnh có tác dụng giáo dục sâu rộng đến học sinh. Đặc biệt Tổng phụ trách Đội phải nhạy bén, thông minh, linh hoạt tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Để làm được điều trên giáo viên tổng phụ trách phải biết phối kết hợp, tranh thủ sự hỗ trợ ở mọi điều kiện, mọi lực lượng giáo dục trong nhà trường. Phải biết tuyên truyền và thu hút, lôi cuốn các lực lượng cùng tham gia giáo dục các em học sinh, cùng tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em.

        Tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường  nếu thiếu sự phối kết hợp đó thì TPTĐ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, điều đó sẽ kìm hãm cả quá trình giáo dục và tự giáo dục trong các em thiếu niên, nhi đồng làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng giáo dục trong nhà trường. Như vậy mối quan hệ giữa TPTĐ với các lực lượng giáo dục trong nhà trường là một yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục.

         Thực tế cho thấy, ở một số trường Tiểu học hiện nay việc kết hợp giữa các lực lượng giáo dục với TPTĐ không được thực hiện thường xuyên, đều đặn, và công việc này chưa được các nhà trường quan tâm chú trọng, nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức Đội cũng như TPTĐ. Điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của Đội và giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện không được nâng cao.

          Xuất phát từ  những lí do trên, tôi thấy TPTĐ có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động Đội với các hoạt động giáo dục trong và ngoài  nhà trường, đặc biệt là xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ huynh.

           Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường Tiểu học ” để nghiên cứu từ đó có giải pháp để thực hiện tốt hơn công việc của mình.

II- Đối tượng, phạm vi, phương pháp, tài liệu và thời gian nghiên cứu.

1: Đối tượng nghiên cứu:

         Liên đội trường Tiểu học Hợp Thanh A - Huyện Mỹ Đức - T.P Hà Nội

2: Phương pháp nghiên cứu:

         Kiểm tra, giám sát những việc đã làm được trên thực tế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm

3: Phạm vi nghiên cứu: 

Vai trò của TPTĐ với những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường

4: Thời gian nghiên cứu:

         Năm học 2010 - 2011

 

 

5: Tài liệu nghiên cứu:

-   Tìm hiểu qua sách báo.

-   Tìm hiểu tình hình một số trường trong Huyện.

-   Tìm hiểu thực ở nhà trường và địa bàn dân cư.

-   Cẩm nang cho người phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh.

-   Người TPTĐ cần biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                                        B - Nội dung nghiên cứu

        Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức thống nhất trong cả nước. Hệ thống tổ chức của Đội được thành lập ở các trường học và trên địa bàn dân cư từ cấp xã, phường đến Trung ương do Ban chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra để giúp Đoàn phụ trách Đội. Thiếu niên, nhi đồng là chủ nhân tương lai của đất nước. Tuổi niên thiếu  là giai đoạn phát triển đặc biệt của một đời người, ở lứa tuổi này là: “ Ngả đường dẫn tới tài năng, nhưng cũng là ngả đường dẫn tới tội lỗi ”.       

         Đứng trước mặt các em bây giờ là hai ngã đường khác nhau: một là có thể hư hỏng nếu các em không được quan tâm giáo dục đến nơi, đến chốn; hai là thế giới mới sẽ được mở rộng trước các em nếu được nhà trường, gia đình và xã hội quan tâm giáo dục đúng đắn.

         Chính vì vậy, nhà trường hiện nay có trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên các cấp học cao hơn. 

          Để thực hiện và đạt được kết quả tốt trọng trách này nhà trường phải dựa vào nhiều con đường, nhiều mối quan hệ biện chứng với nhau nhưng đóng vai trò hơn cả là hoạt động Đội thiếu niên trong nhà trường. Vậy làm thế nào để đưa hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu niên vào hoạt động trong nhà trường một cách có hiệu quả nhất. Đó quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với những giáo viên TPTĐ. Do đó người TPTĐ phải biết xây dựng những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm thu hút đông đảo các lực lượng giáo dục xung quanh mình như : Cán bộ Liên, chi đội; chi đoàn giáo viên; các anh chị phụ trách; Hội cha mẹ học sinh; các ban ngành trên địa bàn dân cư; đặc biệt TPTĐ phải lấy được lòng tin và biết tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo trong nhà trường. Tất cả các mối quan hệ này là sự quyết định thành công hay thất bại các hoạt động của Liên đội trong suốt năm học.

 

     I. Khảo sát tình hình của các Liên đội:

           Từ tình hình thực tế, tôi đã tiến hành khảo sát các Liên đội trong Huyện Mỹ Đức, sau khi khảo sát tôi đã thu được kết quả sau:

     

     

 

 

        Nhìn vào kết quả khảo sát tôi thấy chỉ có 1/2 số các Liên đội hoàn thành tốt công tác đội trong nhà trường, còn lại 1/2 các Liên đội chỉ hoàn thành công tác đội ở mức trung bình trong đó số ít Liên đội còn chưa quan tâm đến hoạt động Đội trong nhà trường. Sở dĩ như  vậy là do một số TPTĐ chưa làm hết vai trò trách nhiệm của mình do đó lãnh đạo nhà trường coi hoạt động Đội là không cần thiết, cũng có trường do nhận thức của số ít các đồng chí trong Ban giám hiệu chưa đúng về vai trò và chức năng của hoạt động Đội nên ít quan tâm đến. Cũng có Liên đội lại coi trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá nên đã tự ý cắt bỏ những hoạt động của Đội phải có trong nhà trường như: Sinh hoạt báo đội hay các cuộc thi, vui chơi giải trí của các em sợ làm ảnh hưởng tới học tập. 

         Riêng đối với trường Tiểu học Hợp Thanh A, hoạt động Đội trong nhà trường đã thực sự được coi trọng và là một hoạt động không thể thiếu trong suốt những  năm học qua. Liên đội luôn được lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về kinh phí lẫn thời gian cho các hoạt động của Đội. Những năm học gần đây Liên đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp .

 

 

 

 

 

 

         1. Vai trò của TPTĐ trong nhà trường: (Qúa trình nghiên cứu trong năm học 2010 -2011:

         - Vai trò của TPTĐ đặc biệt quan trọng trong nhà trường. Vị trí vai trò của TPTĐ gắn chặt với vị trí vai trò của tổ chức Đội, thực tiễn những năm vừa qua cho thấy Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng trở thành một lực lượng giáo dục không thể thiếu được trong cả 3 khâu : “ Dạy chữ - Dạy nghề – Dạy người ”. Nhiều trường   đạt được danh hiệu tiên tiến xuất sắc, công tác Đội đóng góp một phần không nhỏ. Lại nói hoạt động Đội trong nhà trường mạnh hay yếu, tốt hay xấu một phần rất quan trọng phụ thuộc vào phẩm chất và năng lực của người giáo viên TPTĐ. Chính ở đây lời căn dặn của Hồ Chủ Tịch được thể hiện rõ nét nhất : “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc ”, “ Có cán bộ tốt là có tất cả ”.

        - Trong nhà trường GV- TPTĐ đóng một vai trò quan trọng bởi chính GV- TPTĐ là người gần gũi các em hơn ai hết, là người hiểu thế giới nội tâm của các em học sinh, có điều kiện tiếp cận được nhiều đối tượng HS trong nhà trường: những HS tiêu biểu, HS có hoàn cảnh khó khăn, HS cá biệt… nên GV - TPTĐ hiểu kỹ hơn về những tâm tư, tình cảm của các em, hiểu được cá tính của các em, nắm bắt được những nhu cầu mà các em muốn, coi các em như những đứa con của mình. Để từ đó biết động viên, giúp đỡ các em vượt khó và sửa chữa những lỗi lầm của mình.  Người TPTĐ phải biết thu phục nhân tâm từ chính tấm gương sáng của bản thân mình trong cuộc sống và trong mọi công việc. Điều đó khẳng định rằng: TPTĐ chẳng những ở cương vị là người thầy, người cô mẫu mực, mà còn là người cha, người mẹ đỡ đầu, người anh, người chị quý mến của của các em khi các em tiến bộ cũng như khi các em mắc khuyết điểm, sai lầm, thực sự là chỗ dựa về mặt tinh thần cho các em.

   - Người GV- TPTĐ  đóng vai trò của một nhà tổ chức và đương nhiên phải thông thạo về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đội, có khả tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích nhằm thu hút đông đảo lực lượng học sinh tham gia để các em “ Học mà chơi, chơi mà học”. Tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong các nhà trường.

   -  Người GV - TPTĐ phải có trách nhiệm xây dựng nhiều mối quan hệ khác nhau trong và ngoài nhà trường để giúp  mình hoàn thành tốt công việc được giao.

      TPTĐ có vai trò quan trọng đặc biệt như vậy nhưng trong thực tế lực lượng GV - TPTĐ ở Huyện Mỹ Đức cũng như một số Huyện khác trong Thành phố vẫn chưa được đề cao vai trò của họ. Hầu hết các GV được phân công làm TPTĐ là các GV không được đào tạo qua trường lớp, mà thường lấy ở các bộ môn văn hoá trực tiếp chuyển sang làm TPT hoặc chỉ là bán chuyên trách và như vậy GV - TPT không cố định, có thể chỉ làm trong một năm học hoặc có khi chỉ một vài tháng lại thay người khác, cho nên dẫn đến các hoạt động của Đội trong các nhà trường còn hạn chế, đây là khó khăn chung của các trường học.

      Khảo sát tình hình thực tế vai trò của TPTĐ trong trường Tiểu học tại Huyện Mỹ Đức.

 

 

 

 


      

 Nhìn vào kết quả khảo sát ta thấy: Trong toàn Huyện có 29 trường Tiểu học mà chỉ có 4 trường có GV – TPTĐ chuyên trách, còn lại là bán chuyên trách và đặc biệt không có GV nào được học và đào tạo cơ bản về công tác Đội, thực tế cho thấy nhiều GV được cử làm TPTĐ còn không biết tổ chức một hoạt động tập thể, thậm chí không biết các bài trống trong quy định, những bài hát tập thể… thì  làm sao có thể  đưa các hoạt động của Đội lớn mạnh. Thực tế cho thấy giáo viên bán chuyên trách còn phải lo nhiều đến chuyên môn của mình và việc được cử làm TPTĐ chỉ là phụ cho nên các hoạt động của Đội coi như bị lãng quên. Bên cạnh đó nhiều GV – TPTĐ còn không giám tiếp cận Ban giám hiệu nhà trường, nên không tạo được mối quan hệ với các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường để nhằm thúc đẩy hoạt động của Đội vững mạnh hơn. Tôi cho rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều Liên đội chưa hoàn thành công tác của Đội và phong trào thiếu niên trong năm học.

         Bản thân là một giáo viên nhạc được cử làm TPTĐ có nhiều thuận lợi vì được làm chuyên trách nên tôi đã không ngừng học hỏi người đi trước và đọc nhiều tài liệu về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng những kinh nghiệm đúc rút trong nhiều năm công tác của các giáo viên làm tổng phụ trách đi trước truyền lại, tôi thấy người TPTĐ phải hiểu biết rộng, nhanh nhẹn và linh hoạt trong cách tổ chức các hoạt động cho các em Đội viên, đặc biệt người TPTĐ phải tranh thủ được sự giúp đỡ của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, phải xây dựng được các mối quan hệ như tôi đã trình bày ở trên.

 

       II. Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường:

       Bám sát chương trình hoạt động của Hội đồng Đội Huyện Mỹ Đức, tôi đã lên kế hoạch chung cho cả năm học và trình Ban giám hiệu nhà trường xem xét để đưa vào chỉ tiêu và nhiệm vụ chung của năm học. Sau đó, tôi chọn lọc các chủ đề lớn, lên kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng hoạt động và đưa ra lấy ý kiến của Ban chỉ huy Liên đội, Đoàn Thanh niên, Hội cha mẹ học sinh… Nhằm thu hút các lực lượng giáo dục cùng tham gia để giúp đỡ các em về mọi mặt, cho nên tất cả các hoạt động của Liên đội đã thu được kết quả khá cao. Do có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng giáo dục nên năm học qua Liên đội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Tổ chức thành công chương trình truyền thông: Người Hà Nội văn minh thanh lịch trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thăm và viếng mộ nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Thanh trong dịp 22/12, phong trào thi dua học tốt. Phong trào vẽ tranh phòng chống tai nạn thương tích và cuộc thi giai điệu tuổi hồng đã dành dược kết quả cao, cuộc thi tìm hiểu và mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đặc biệt là phong trào học tập và rèn luyện của mỗi đội viên, nhi đồng ngày càng tiến bộ.

 

 

       Trong những năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã và đang tự khẳng định vị trí của mình, Đội thực sự là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trước thực tế đó rất cần người TPTĐ phải thực sự có năng lực trong mọi hoạt động, biết thu hút các em và hướng dẫn các em tham gia các phong trào một cách tích cực và có hiệu quả. Vì vậy giáo viên TPTĐ phải hình thành được sự hợp tác gắn bó tinh thần cộng đồng trách nhiệm, vì công việc chung đồng thời phải hiểu rõ năng lực phẩm chất sở trường, năng khiếu, thế mạnh và hạn chế của từng đội viên trong Ban chỉ huy Liên chi đội, tạo mọi điều kiện cần thiết để các em tự thể hiện, tự khẳng định mình trong học tập và trong công tác Đội. Đó chính là cơ sở để phát huy vai trò tự quản, tính độc lập sáng tạo của các em, nhằm cung cấp nguồn lực cho chi đoàn và cho Đảng sau này. Muốn thực hiện được điều đó TPTĐ phải xây dựng được các mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường.

  1. Xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban chỉ huy Liên chi đội:

           Đây vừa là mối quan hệ đồng nghiệp vừa là mối quan hệ trên dưới, giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ góp phần quyết định vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng hoạt động Đội nói riêng. Vì vậy giáo viên TPTĐ phải thực sự gần gũi chăm lo xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội có mối đoàn kết thống nhất, hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ lẫn nhau vì công việc chung, đồng thời phải tìm ra được một đội ngũ cán bộ Liên chi đội thực sự có năng lực thúc đẩy phong trào hoạt động Đội ngày càng phát triển. Muốn vậy TPTĐ phải thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho các em để các em tự tổ chức các hoạt động ở chi đội mình, sau đó TPTĐ đánh giá và bổ sung những gì còn thiếu sót để các em tự hoàn thiện mình hơn, đồng thời giáo viên TPTĐ phải gần gũi các em, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của các em để kịp thời giải quyết, tạo uy tín và niềm tin cho các em, đề xuất với Chi bộ,     Ban giám hiệu nhà trường có một số chế độ ưu đãi hợp lý nhằm động viên, khuyến khích các em tham gia hoạt động tốt hơn.

 

 

        2, Mối quan hệ giữa TPTĐ với chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách trong nhà trường:

            Người giáo viên TPTĐ phải có quan hệ mật thiết với chi đoàn thanh niên, cán bộ giáo viên đóng vai trò là những anh chị phụ trách chi đội.

     Trước hết đây là cán bộ giáo dục trực thuộc nhà trường được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp học và trực tiếp phụ trách công tác Đội của chi đội trong phạm vi nhà trường. Do vậy giáo viên TPTĐ phải hướng dẫn cho các anh chị phụ trách hiểu và nắm mọi hoạt động của Đội trong nhà trường. Theo kế hoạch chung của Liên đội kết hợp với Ban chấp hành Đoàn trường, chỉ đạo và theo dõi các hoạt động ở các chi đội, tiếp thu những ý kiến, những đề xuất của các anh chị phụ trách để điều chỉnh các hoạt động sao cho phù hợp với đặc thù của từng chi đội. Đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng làm cán bộ chi đội. Hàng tuần nhận báo cáo nhanh của giáo viên chủ nhiệm ( anh chị phụ trách ) về tình hình học tập rèn luyện của đội viên, nhi đồng để kịp thời tuyên dương dưới cờ những đội viên, nhi đồng có thành xuất sắc và có biện pháp giáo dục kịp thời những đội viên, nhi đồng chậm tiến giúp các em ngày càng hoàn thiện mình hơn.

         Cùng với những mối quan hệ trên TPTĐ cũng cần xây dựng mối quan hệ với Đoàn thanh niên của địa phương để nắm bắt tình hình thực tế và cùng nhau làm tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

 

         3, Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên tổng phụ trách đội với hội cha mẹ học sinh:

            Đây là mối quan hệ không thể thiếu được trong việc giáo dục học sinh để tạo ra một sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa ba môi trường ( nhà trường, gia đình và xã hội) chính sự hỗ trợ tích cực, thiết thực và có hiệu quả của gia đình, của hội cha mẹ học sinh là động lực to lớn thúc đẩy các hoạt động Đội lớn mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục .

        Từ mối quan hệ này giáo viênTPTĐ phải tiếp cận rất gần với phụ huynh HS tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và có ý kiến với nhà trường giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá biệt, giúp các em tiến bộ và hoà đồng với bạn bè. Bên cạnh đó giáo viên TPTĐ cần phải thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với cộng đồng dân cư nơi trường đóng. Vai trò của hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu nhi. Ngoài thời gian lên lớp, giúp các em tham gia hoạt động xã hội vừa sức với mình trên địa bàn dân cư.

        4, Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên TPTĐ với Ban giám hiệu nhà trường

       Cùng với những mối quan hệ trên, giáo viên TPTĐ phải thiết lập được mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo nhà trường bởi vì: Là một thành viên trong bộ máy cán bộ quản lý, giáo viên TPTĐ cùng với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Đội, gắn các hoạt động giáo dục trên lớp, giáo dục ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp đưa kế hoạch công tác Đội vào kế hoạch chung của nhà trường. Chính mối quan hệ này phản ánh sự thống nhất mục tiêu của các lực lượng giáo dục trong nhà trường

       Giáo viên TPTĐ có trách nhiệm tham mưu cho cấp Uỷ, Ban giám hiệu để bố trí sắp xếp những giáo viên có năng lực, nhiệt tình vừa có thể làm chủ nhiệm lớp vừa có thể đảm nhận vai trò người phụ trách chi đội.

       TPTĐ có nhiệm vụ đề xuất với nhà trường về mức đầu tư kinh phí, cơ sở vất chất cần thiết cho các hoạt động Đội theo kế hoạch đã duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đội đạt được kết quả cao.

      TPTĐ với tư cách là một thành viên chỉ đạo tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường và là một thành viên trong hội đồng sư phạm. Vì vậy rất cần sự đồng tình ủng hộ của thành viên trong hội đồng nhà trường với công tác của Liên đội, khơi dậy được ý thức tình nguyện, tự giác đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc chăm sóc, bảo vệ giáo dục thiếu nhi hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho HS.

Kết luận

       Qua nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng tôi thấy rằng :

      Người TPTĐ có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động Đoàn, Đội lớn mạnh. Nhưng vấn đề cốt lõi để làm nên sự thành công của GV- TPTĐ cũng như mọi hoạt động của Liên Đội trong nhà trường thì đòi hỏi nhận thức của Hiệu trưởng về vị trí vai trò của tổ chức Đội trong nhà trường và năng lực của người GV – TPTĐ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một Liên Đội. Nếu như Hiệu trưởng có nhận thức đúng đắn vị trí vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh thì họ sẽ quan tâm chỉ đạo một cách sâu sát các hoạt động trong nhà trường, chủ động lên kế hoạch tổ chức các hoạt động để TPTĐ thực hiện. Và ngược lại nếu như Hiệu trưởng  mà nhận thức chưa đầy đủ về tổ chức Đội trong nhà trường thì hoạt động Đội trong đơn vị đó gặp rất nhiều khó khăn và bản thân người TPTĐ đó cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

          Bên cạnh đó, thì trình độ và năng lực của TPTĐ cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến những mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, nếu như người TPTĐ có năng lực thực sự cộng với sự năng động, nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm thì không những được Hiệu trưởng ủng hộ mà còn tranh thủ được nhiều sự giúp đỡ của các mối quan hệ xung quanh mình để tổ chức được nhiều các hoạt động bổ ích cho các em học sinh. Vì vậy, bản thân TPTĐ phải cố gắng học tập hết mình để biết tổ chức các hoạt động tập thể, làm thế nào để thu hút đông đảo lực lượng học sinh tham ra, tạo không khí thoải mái khi các em đến trường, có như thế chúng ta mới tranh thủ được mọi điều kiện tốt nhất của Ban giám hiệu nhà trường, các mối quan hệ xung quanh chúng ta để thúc đẩy các phong trào trong nhà trường.

                                           Kết quả đạt được

     Ngay từ đầu năm học Liên đội dã cùng phối hợp với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trong nhà trường tổ chức buổi lễ khai giảng và lễ đón các em học sinh vào lớp một thật ấn tượng, tạo cho các em một niềm hứng khởi khi bước vào năm học mới.

Để duy trì hoạt động của Đội tôi đã phối kết hợp với Ban giám hiệu, các anh, chị phụ trách các chi đội, lớp nhi đồng tổ chức đại hội Liên, Chi đội. Tập huấn cho các anh chị phụ trách, ban chỉ huy đội, phụ trách sao nhi. Các đội tuyên truyền măng non, chữ thập đỏ, sao đỏ được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Liên đội đã phối hợp với chi đoàn nhà trường, chi Đoàn trường tổ chức cho đội viên và nhi đồng tìm hiểu về thủ đô 1000 năm tuổi, tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội thông qua chương trình truyền thông người Hà Nội văn minh thanh lịch. (cú h/a minh họa kốm theo )

Cuộc vận động “Thiếu nhi thủ đô thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động xây dựng “ Nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch(cú h/a minh họa kốm theo ). Liên đội đó tổ chức các phong trào: Núi lời hay làm việc tốt; Tổ chức cho học sinh tặng hoa các thầy cô giáo vào ngày 20/11, đi thăm và viếng mộ nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Thanh vào dịp 22/12. (cú h/a minh họa kốm theo )

           Đặc biệt Liên đội đó tổ chức buổi giao lưu văn nghệ với các bạn bị thiệt thòi và quyên góp ủng hộ các bạn được số tiền là: 1.700.000đ.

Tổ Chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. (cú h/a minh họa kốm theo )

Với mục đích động viên đội viên và nhi đồng thi dua trong học tập và rèn luyện với tinh thần nghiêm túc, trung thực, sẵn sàng, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập cùng nhau phấn đấu để học tốt. Liên đội dã phối hợp với anh, chị phụ trách, giáo viên chủ nhiệm các lớp nhi đồng chức các phong trào thi đua: Vượt khó học tốt, Đôi bạn cùng tiến.

Thực hiện duy trì nề nếp đầu giờ nghiêm túc, tất cả đội viên và nhi đồng đều cú thời gian biểu học tập ở nhà.

Tổ chức các đợt thi đua học tập nhân dịp các ngày lễ.

Năm học 2010-2011 kết quả giáo dục của Liên đội đó đạt được:

*Về tham gia cỏc Hội thi cấp huyện :                    

+ Tham ra hội thi cấp huyện: (cú h/a minh họa kốm theo )

-         Nhất toàn huyện: Thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5

-         Nhất toàn huyện: Trưng bày sản phẩm vở sạch chữ đẹp năm học 2010 – 2011

-         Nhì toàn huyện : Thi vẽ tranh phòng chống tai nạn thương tích

-         Ba toàn huyện thi Violympic

-         Nhì thi Giai điệu tuổi hồng cụm 3

+ Đội viên, nhi đồng tham gia các cuộc thi cấp huyện:

+) Giao lưu H/s giỏi lớp 5: 1 nhất, 2 nhì, 2 ba, 2 khuyến khớch

+) Thi Violympic: 1 giải nhì, 1 giải ba

+) Thi Olympic Tiếng Anh: 1 giải khuyến khích

+) Thi viết đẹp: 1 giải nhì, 2 giải ba

+) Thi vẽ tranh ATGT – PCTNTT:  2 giải A, 1 giải C, 2 giải khuyến khích

+ Cấp trường:

+) H/s giỏi: 102 em

+) H/s tiên tiến: 112 em

* Về hạnh kiển: 100% học sinh thực hiện đầy đủ.

Nhằm tổ chức các phong trào, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác để nâng cao vốn sống, kỹ năng giao tiếp, chia sẻ của đội viên nhi đồng. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống và các năng lực tham gia các hoạt động xã hội. Liên đội đã phối hợp với Ban giám hiệu giáo viên trong trường, phụ huynh học sinh tổ chức quyên góp, ủng hộ các bạn miền trung gặp khó khăn với số tiền: 740 000đ.

          Các trò chơi dân gian được duy trì vào giờ ra chơi với 7 khu vui chơi.

 Phối hợp với y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẫn cho đội viên và nhi đồng biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, phòng tránh các bệnh lây qua tiếp súc thông thường và bệnh cúm mùa. Thực hiện tốt phong trào: giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp với các công trình măng non luôn được duy trì.(cú h/a minh họa kốm theo )

         Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích. Tổ chức cho 100% đội viên và nhi đồng tham gia cuộc thi ATGT& PTTNTT và đó thu được kết quả rất tốt. (cú h/a minh họa kốm theo )

        Phong trào xây dựng quỹ kế hoạch nhỏ được các em nhiệt tình hưởng ứng và hoàn thành tốt.

        Song song với các phong trào trên là phong trào hoạt động của Đội theo chủ đề của tuần, tháng, cũng được Liên đội tổ chức thường xuyên, đây là sân chơi thu hút đông đảo các đội viên và các lực lượng giáo dục cùng tham gia

                  

 

 

C - Kết luận và đề xuất

       1. Kết luận:

         Hoạt động Đội có một vị trí quan trọng trong trường Tiểu học, nó đã góp  phần tích cực trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, tạo hứng thú trong học tập cho các em mỗi khi đến trường. Có thể khẳng định rằng, hoạt động đội là lực lượng giáo dục không thể thiếu được trong và ngoài nhà trường do đó  vai trò của TPTĐ rất quan trọng, giáo viên TPTĐ phải biết tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng giáo dục vào các hoạt động Đội.

       - Trong khi tổ chức các hoạt động của Đội thì người TPTĐ phải xác định rõ những nhiệm vụ chính của mình, không những chủ động lên kế hoạch mà còn chủ động phối kết hợp với các lực lượng giáo dục, với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động của Đội.

       - Việc TPTĐ ở các trường chưa được chuyên trách mà phải kiêm nhiệm là một trong những yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường.

        - Nhìn chung sự phối kết hợp giữa giáo viên TPTĐ với các lực lượng giáo dục có nhiều Liên Đội chưa duy trì thường xuyên, do đó phong trào hoạt động Đội của nhiều Liên đội chưa thu được những kết quả như mong muốn, nếu như TPTĐ linh hoạt và năng động hơn trong hoạt động thì chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong các nhà trường sẽ ngày một nâng cao.

       - Đội là cánh tay đắc lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu nhi, giúp các em học và vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận của mình. Mọi hoạt của đội đều nâng cao tri thức nâng cao sự hiểu biết để các em có thể lĩnh hội hết những cái hay cái đẹp của cuộc sống để trở thành con người toàn diện có đủ đức, đủ tài để xây dựng đất nước.

 

 

 

        2. Một số ý kiến đề xuất:

       Từ kết quả nghiên cứu trên, để góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa TPTĐ và các lực lượng giáo dục trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, tôi xin đưa ra một số ý kiến đề xuất sau:

      - Người TPTĐ phải xác định được vị trí vai trò của mình trong công tác giáo dục học sinh, thông qua các hoạt động của Đội nhằm thu hút đông đảo các em tham ra, tạo ra sân chơi thực sự bổ ích cho các em.

      - Giữa TPTĐ và các mối quan hệ giáo dục phải được duy trì thường xuyên trong suốt năm học.

      - Tổng phụ trách Đội phải lên kế hoạch từ đầu năm và cụ thể từng tháng, từng tuần theo chủ đề, chủ điểm một cách cụ thể để trình Ban giám hiệu, xin ý kiến chỉ đạo.

      - Hiệu trưởng cùng với chi bộ, BCH chi đoàn tìm chọn ra một TPTĐ có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để lãnh đạo hoạt động Đội trong nhà trường và tạo mọi điều kiện để họ được thường xuyên bồi dưỡng năng lực công tác Đội để họ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

       - Mỗi trường học cần bố trí một GV - TPTĐ chuyên trách và được đào tạo về nghiệp vụ công tác Đội. Có như vậy họ mới làm tốt nhiệm vụ được giao.

       - Hiệu trưởng cần tạo mọi điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật lực, tài lực cho TPTĐ trong việc tổ chức các hoạt động của Đội.

       - Hiệu trưởng phải có những hiểu biết nhất định về tổ chức Đội cũng như nghiệp vụ công tác Đội để có thể là chỗ dựa vững chắc cho TPTĐ trong quá trình công tác.

       - Trên đây là một số ý kiến đề xuất mang tính cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đội trong nhà trường, mong muốn cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước là đào tạo ra thế hệ trẻ thành những người lao động mới “Vừa hồng, vừa chuyên”.

 

       Trên đây là kinh nghiệm của tôi về vai trò của TPTĐ trong việc xây dựng mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, tôi đã áp kinh nghiệm này trong năm học qua và nó đã mang lại hiệu quả cao trong công tác Đội ở trường.Tôi hi vọng rằng với kinh nghiệm nhỏ này nó sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc cho giáo viên TPTĐ trong việc tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường và góp phần không nhỏ cho giáo viên tổng phụ trách Đội thúc đẩy phong trào hoạt động Đội ngày một vững mạnh hơn.

                                                                          

 

                                                                           Ngày 31 tháng 05 năm 2011

                                                                                             TPT Đội

 

 

                                       

                                                                                    Lê Thị Thanh Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THANH

 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


 

 

 

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN MỸ ĐỨC

 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Chia sẻ kinh nghiệm | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

ĐỀ TÀI SKKN công tác đội, Chia sẻ kinh nghiệm. Mục lục A - Phần mở đầu: I - Lí do chọn đề tài II - Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu III - Đối tượng, phạm vi, phương pháp, tài liệu và thời gian nghiên cứu. 1. Đối tượng nghiên cứu 2. Phương pháp nghiên

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/de-tai-skkn-cong-tac-doi.y5qsyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan