Tính vận tốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
images_10

Hai bạn An và Toàn đi xe đạp khởi hành cùng một lúc tại hai địa điểm A và B, An đi từ A về phía B, Toàn từ B về phía A. Sau 3 giờ hai bạn cách nhau 21 km. Nếu đi cả quảng đường AB thì An cần 5 giờ, Toàn cần 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi bạn? 

Xuất xứ: Sáng tác

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Bài toán của tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc, Bài toán của tôi. Hai bạn An và Toàn đi xe đạp khởi hành cùng một lúc tại hai địa điểm A và B, An đi từ A về phía B, Toàn từ B về phía A. Sau 3 giờ hai bạn cách nhau 21 km. Nếu đi cả quảng đường AB thì An cần 5 giờ, To

https://tailieuhoctap.com/baivietbaitoancuatoi/tinh-van-toc.10czzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan