dsc00043_500_01    Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên, Đoàn viên và mỗi người Việt Nam.     

* Với nhiệm vụ là một giáo viên – TPT Đội tôi đã và đang thực hiện một số việc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:  

-  Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Đối với một giáo viên – TPT việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là hết sức cần thiết. Nhận thức được điều đó bản thân tôi luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với mọi người; đặc biệt luôn là tấm gương cho học trò noi theo, phải luôn luôn kiên định lập trường tư tưởng của Đảng; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp.   

-  Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đối với mỗi một người giáo viên - TPT Đội  công việc chính là giảng dạy truyền thụ tri thức và rèn luyện nhân cách cho học sinh, một công việc hết sức khó khăn nhưng cũng đầy tự hào. Thấm nhuần được đạo đức, tư tưởng và mong ước của Người tôi đã không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người và cống hiến cho đất nước những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước của Người, tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó.  

-  Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện " Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:      

+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.      

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm...đặc biệt bản thân sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" trong giáo dục và tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục"       

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít.        

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong toàn cơ quan, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 

- Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê:      

+ Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, luôn tôn trọng nguyên tắc, pháp luật     `         

+  Luôn gần gũi với mọi người, đặc biệt đối với phụ huynh và học sinh nơi đang công  tác và sống có trách nhiệm với những người xung quanh.                  

+ Bản thân luôn coi trọng tự phê bình và phê bình. Không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy tôi thường xuyên phải tự kiểm điểm và nghiêm khắc với chính mình.        

+ Phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.                 

+ Luôn động viên những người thân trong gia đình, trong cơ quan và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. 

* Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:            

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. . Luôn là người giáo viên – TPT Đội mẫu mực xứng đáng với niềm tin yêu  phụ huynh và của học sinh. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy mới để phát huy tính tích cực của học sinh, luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản tương lai.            

Đất nước đang từng ngày đổi mới đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, từ đó tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết bản thân là một giáo viên – TPT Đội của một trường học tôi sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhà trường, của địa phương, của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên nền tảng đạo đức vững chắc từ chính ngôi trường của mình và từ đó tạo cho sự phát triển bền vững của đất nước.        

Bản thân sẽ giữ mãi nếp trong sáng, giản dị, không phô trương, xa hoa, lãng phí, hòa đồng với đồng nghiệp và với tất cả mọi người       

Tôi sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lí của TPT Đội để đủ tài và đức để đáp ứng yêu cầu của trường, thỏa mãn được sự khao khát được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của Ngành.                                        

Người làm bài                                          

Nguyễn Thị Lệ Thu