Ngẫu hứng 341

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

YÊU - XƯỚNG - HỌA

Vốn mến yêu thơ xướng vận này

Vội trao gởi bút chút lòng nay

Vét từ gom chữ theo tứ nảy

Viết mòn lực cạn ngã dòng say

Vừa mong thỏa đối niềm vui dậy

Vạch nét đơn sơ nghĩa thô bày

Vò niêm phế luật bình câu xoáy

Vần tỏa ngọt ngào đến là hay

Võ Nhật Trường 13.9.2019

vnt13.9.2019_500

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Ngẫu hứng 341, . YÊU - XƯỚNG - HỌA Vốn mến yêu thơ xướng vận này Vội trao gởi bút chút lòng nay Vét từ gom chữ theo tứ nảy Viết mòn lực cạn ngã dòng say Vừa mong thỏa đối niềm vui dậy Vạch nét đơn sơ nghĩa thô bày Vò

https://tailieuhoctap.com/baiviet/ngau-hung-341.cuc70q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác