Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT - 1
  • Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT - 2
  • Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT - 3
  • Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT - 4
  • Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT - 5
VỆ SINH VÀ Y HỌC TDTT
TH.S ĐẶNG MINH THÀNH
BÀI 1
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
TRONG TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO
Nguyên tắc hệ thống
Nguyên tắc tập luyện tăng dần
Nguyên tắc tập luyện theo đặc điểm cá nhân (nguyên tắc đối đãi cá biệt)
1.Nguyên tắc hệ thống
Nguyên tắc hệ thống có tác dụng như thế nào đến quá trình tập luyện TDTT?
Tập luyện thường xuyên, có hệ thống sẽ có tác dụng củng cố chắc chắn các động tác cũ, dễ dàng hơn trong tiếp thu, hoàn thiện và phát triển các bài tập mới.
Nếu tập luyện không thường xuyên thì sẽ thế nào?
Tập luyện không thường xuyên sẽ không thể hình thành và củng cố chắc chắn các động tác cũng như phát triển các tố chất thể lực.
2. Nguyên tắc tập luyện tăng dần
Thế nào là nguyên tắc tập luyện tăng dần?
Nguyên tắc này chính là tăng dần liều lượng của các phương pháp tập luyện, đó cũng là điều kiện bắt buộc để tập luyện có hiệu quả.
Để các tố chất thể lực được phát triển chúng ta phải tổ chức tập luyện như thế nào?
Trong quá trình tập luyện, các tố chất thể lực được phát triển dần dần từ buổi tập này sang buổi tập khác thông qua các bài tập được thực hiện từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp.
Bài tập được thực hiện từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp là thực hiện như thế nào? Ví dụ.
Tuân thủ nguyên tắc tập luyện này có tác dụng gì đối với cơ thể?
Tuân thủ nguyên tắc tập luyện này nhằm mục đích để cơ thể dần thích ứng được với khối lượng, cường độ vận động và các kĩ thuật động tác, do đó sẽ hạn chế được những ảnh hưởng xấu, các chấn thương do tập luyện gây nên.
3.Nguyên tắc tập luyện theo đặc điểm cá nhân (nguyên tắc đối đãi cá biệt):
Căn cứ vào những đặc điểm nào để tập luyện đảm bảo theo nguyên tắc đối đãi cá biệt?
- Đặc điểm lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và mức độ phát triển thể chất.
Để đảm bảo tổ chức tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe người tập. GV phải thực hiện những yêu cầu gì?
Phương pháp tập luyện, lượng vận động cần phù hợp với trạng thái sức khỏe người tập.
Phải thường xuyên kiểm tra y học cho người tập trong quá trình tập luyện và thi đấu.
Tại sao cần phải căn cứ vào đặc điểm giới tính để lựa chọn nội dung tập luyện, lượng vận động tập luyện?
Do đặc điểm cấu tạo giải phẫu và chức năng sinh lý ở nam và nữ khác nhau nên nội dung tập luyện áp dụng cho nam và nữ cũng phải phù hợp với đặc điểm giới tính.
Đặc điểm lứa tuổi có ảnh hưởng như thế nào đến nội dung tập luyện, lượng vận động tập luyện?
Ở mỗi một lứa tuổi, sự phát triển cơ thể có những đặc điểm riêng nên nội dung tập luyện áp dụng cho từng lứa tuổi phải phù hợp với đặc điểm phát triển cơ thể của lứa tuổi đó.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-02-20 00:20:00 | Thể loại: Vệ sinh và y học TDTT | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 0.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT, Vệ sinh và y học TDTT. VỆ SINH VÀ Y HỌC TDTTTH.S ĐẶNG MINH THÀNHBÀI 1MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAONguyên tắc hệ thốngNguyên tắc tập luyện tăng dầnNguyên tắc tập luyện theo đặc điểm cá nhân (nguyên tắc đối đãi cá biệt)1.Nguyên tắc hệ thốngNguyên tắc hệ thống có tác dụng như thế nào đến quá trình tập luyện TDTT? Tập luyện thường xuyên, có hệ thống sẽ có tác dụng củng cố chắc chắn các động tác cũ, dễ dàng hơn trong tiếp thu, hoàn thiện và phát triển các bài tập mới. Nếu tập luyện không thường

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-1mot-so-nguyen-tac-co-ban-trong-tap-luyen-tdtt.4i4xyq.html