Bài 4: Biểu diễn lực

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4: Biểu diễn lực - 1
  • Bài 4: Biểu diễn lực - 2
  • Bài 4: Biểu diễn lực - 3
  • Bài 4: Biểu diễn lực - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 4/7/2009 3:25:11 PM | Thể loại: Vật lý 8 | Lần tải: 32 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.14 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4: Biểu diễn lực, Vật lý 8. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatly8/bai-4-bieu-dien-luc.ln85tq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


I. Ôn lại khái niệmlực
I. Ôn lại khái niệm lực
- Lực hút của nam châm lên miếng sắt làm tăng vận tốc của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh lên.
- Lực tác dụng của vợt lên bóng làm bóng biến dạng. Lực tác dụng của bóng vào vợt làm vợt biến dạng
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
C1:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
Gốc
độ dài
Phương, chiều
Gốc :…………… lực.
Phương, chiều :………………… ……. lực.
Độ dài: ………………………lực theo một tỉ xích cho trước.
điểm đặt
phương và chiều
cường độ
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
Ví dụ
- Điểm đặt: tại A (tại vật)
- Phương: nằm ngang
- Chiều: từ trái sang phải
- Độ lớn: F = 15N
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
III. Vận dụng
III. Vận dụng
C3: Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở các hình sau:
a.
b.
600
c.
6N
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
III. Vận dụng
C2: Biểu diễn những lực sau:
Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 1cm ứng vói 10N).
Lực kéo 100N theo phương nghiêng hợp với phương ngang một góc 1000.
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
III. Vận dụng