Bài 4 Biểu diễn lực

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4 Biểu diễn lực  - 1
  • Bài 4 Biểu diễn lực  - 2
  • Bài 4 Biểu diễn lực  - 3
  • Bài 4 Biểu diễn lực  - 4
  • Bài 4 Biểu diễn lực  - 5
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN:VẬT LÝ8
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT HỌC
HÔM NAY !
+ NGƯỜI THỰC HIỆN : Võ Sáu
+ ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TH CS KIM ĐỒNG.
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Chuyển động đều là gì ? Chuyển động không đều là gì ? Cho ví dụ minh hoạ .
2.Viết công thức tính vận tốc của chuyển động không đều ?
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
Ở lớp 6 chúng ta đã biết, lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động (nghĩa là thay đổi vận tốc) của vật.
C1 Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.
Hình 4.1: Lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn, nên xe lăn chuyển động nhanh lên.
Hình 4.2: Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm cho quả bóng biến dạng và ngược lại lực tác dụng của quả bóng lên vợt làm cho vợt bị biến dạng.
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
1. Lực là một đại lượng véctơ:
Lực là một đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều.
Trong Vật lý một đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều thì được gọi là đại lượng véctơ.
Vậy: Lực là một đại lượng véctơ hay còn gọi là véctơ lực.
2. Cách biểu diễn và kí hiệu véctơ lực:
a) Để biểu diễn một véctơ lực người ta dùng một mũi tên.
Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực) điểm A
A
Phương và chiều của véctơ là phương và chiều của lực.
Độ lớn của véctơ là độ lớn của lực.
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
1. Lực là một đại lượng véctơ:
Lực là một đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều.
Trong Vật lý một đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều thì được gọi là đại lượng véctơ.
Vậy: Lực là một đại lượng véctơ hay còn gọi là véctơ lực.
2. Cách biểu diễn và kí hiệu véctơ lực:
A
b) Véctơ lực được kí hiệu bằng chữ F có mũi tên ở trên:
Cường độ của lực được kí hiệu bằng chữ F không có mũi tên ở trên: F
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
A
Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
Ví dụ: Một lực 15N tác dụng lên xe lăn B. Các yếu tố của lực này được biểu diễn kí hiệu sau (H4.3):
Điểm đặt A.
Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.
Cường độ F = 15N.
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
A
Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
III. Vận dụng:
C2 Biểu diễn những lực sau đây:
Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5cm ứng với 10N).
5kg
10N
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
A
Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
III. Biểu diễn lực:
C2 Biểu diễn những lực sau đây:
Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 5000N).
5000N
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
A
Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
III. Vận dụng:
C3 Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4
10N
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
A
Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
III. Vận dụng :
C3 Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4
10N
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
I. Ôn lại khái niệm lực:
II. Biểu diễn lực:
A
Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
III. Vận dụng :
C3 Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4
10N
XIN CHÂN THÀNH CẢM ÕN
QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ
CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ÕN
QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ
CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-09-23 14:01:55 | Thể loại: Vật lý 8 | Lần tải: 70 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.19 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4 Biểu diễn lực , Vật lý 8. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN:VẬT LÝ8KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT HỌCHÔM NAY !+ NGƯỜI THỰC HIỆN : Võ Sáu + ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TH CS KIM ĐỒNG.KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Chuyển động đều là gì ? Chuyển động khôn

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatly8/bai-4-bieu-dien-luc.4a0uuq.html