Bài 5 Hiệu điện thế

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 5 Hiệu điện thế - 1
  • Bài 5 Hiệu điện thế - 2
  • Bài 5 Hiệu điện thế - 3
  • Bài 5 Hiệu điện thế - 4
  • Bài 5 Hiệu điện thế - 5
BÀI 5. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.
I. Điện thế
1. Khái niệm điện thế
Nêu công thức xác định thế năng của một điện tích q tại một điểm M trong điện trường?
I. Điện thế
2. Định nghĩa:
Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng
cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó
một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công
của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ m ra vô cực và
độ lớn của q.
I. Điện thế
3. Đơn vị điện thế
Điện thế được đo bằng đơn vị nào?
4. Đặc điểm của điện thế
Đơn vị của điện thế là vôn.
Nêu các đặc điểm cuả điện thế?
Mốc điện thế là gì?
Điện thế là đại lượng đại số.
II. Hiệu điện thế
2. Định nghĩa:
Tính công của lực điện trường sinh ra khi dịch chuyển q từ M đến N trong điện trường?
Định nghĩa điện thế tại hai điểm M và N?
Định nghĩa: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q.
1. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N:
II. Hiệu điện thế
3. Đo hiệu điện thế
Người ta đo hiệu điện thế bằng tĩnh điện kế.
4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
Xét 2 điểm M và N trên một đường sức điện của điện trường đều như hình bên.
Công của lực điện trường sinh ra khi dịch chuyển một điện tích q từ M đến N:
Hiệu điện thế giữa 2 điểm M và N:
Hay:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-12-13 22:10:36 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.10 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 5 Hiệu điện thế, Vật lý 11. BÀI 5. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.I. Điện thế1. Khái niệm điện thếNêu công thức xác định thế năng của một điện tích q tại một điểm M trong điện trường?I. Điện thế2. Định nghĩa:Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưngcho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của côngcủa lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ m ra vô cực và độ lớn của q. I. Điện thế3. Đơn vị điện thếĐiện thế được đo bằng đơn vị nào?4. Đặc

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-5-hieu-dien-the.tb4dwq.html