Bài 15-dong dien trong chat khi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 15-dong dien trong chat khi - 1
  • Bài 15-dong dien trong chat khi - 2
  • Bài 15-dong dien trong chat khi - 3
  • Bài 15-dong dien trong chat khi - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 3/6/2011 3:09:07 PM | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 163 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: 1.52 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 15-dong dien trong chat khi, Vật lý 11. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatly11/bai-15-dong-dien-trong-chat-khi.2t3pwq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Dòng điện trong chất khí
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu điều kiện để có dòng điện trong một môi trường?
2. Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân và bản chất dòng điện trong chân không?
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Bài 22(Tiết 33-34) :
3/6/2011
4
 Các nội dung chính :
Sự phóng điện trong chất khí
Bản chất dòng điện trong chất khí
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế
Các dạng phóng điện trong không khí ở áp
suất bình thường
Sự phóng điện trong không khí ở áp suất thấp
Dòng điện trong chất khí
Bài 22
3/6/2011
5
Sự phóng điện trong chất khí :
+
-
Điện kế
a/. Thí nghiệm:
b/. Kết quả thí nghiệm:
Không khí bình thường không dẫn điện.
Không khí khi bị đốt nóng trở nên dẫn điện.
Dòng điện chạy trong chất khí gọi là sự phóng điện trong chất khí.
2. Bản chất dòng điện trong chất khí
- Không khí ở điều kiện thường.
Sự ion hóa và tác nhân ion hóa
+
Electron
Ion dương
Phân tử trung hòa
-
Electron
Ion âm
Phân tử trung hòa
+
Electron
Ion dương
Phân tử trung hòa
Sự tái hợp
+
Ion dương
Pt trung hòa
Sự tái hợp
Electron
Ion âm
Pt trung hòa
Pt trung hòa
Ion dương
Ion âm
- Không khí khi bị kích thích.
Như vậy trong chất khí lúc này có các hạt mang điện là Electron, ion âm, ion dương
Ion dương
Pt trung hòa
Electron
Ion âm
Khi chưa có điện trường ngoài
Chuyển động hỗn loạn
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Khi có điện trường ngoài
+
+
+
+
+
+
+
Sự ion hóa chất khí
+
+
+
+
+
+
+
Sự ion hóa chất khí
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
Sự tái hợp
-
-
-
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-

Vậy: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường, các ion âm và electron ngược chiều điện trường.
3/6/2011
20
A
K
Mạch điện khảo sát cường độ dòng điện trong chất khí.
3.Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí
vào hiệu điện thế.
E r
R
Đặc tuyến Vôn-Ampe của chất khí
Từ U=0 đến U= Uc : có sự phóng điện không tự lực
Ub?U ?Uc : I = Ibh
U > Uc : I tăng vọt,có sự phóng điện tự lực
Dòng điện trong chất khí không tuân theo định luật Ô�m.
C1 Khảo sát chi tiết cho thấy Đặc tuyến Vôn -Ampe của chất khí có dạng đoạn thẳng nằm ở g?n gốc toạ độ (ứng với trị số U rất nhỏ). Từ đó rút ra kết luận gì?
Sự ion hoá do va chạm
Câu 1
Chọn câu đúng:
A. Dòng điện trong chất khí là dòng các ion.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
C. Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển cóhướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường.
D. Dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.
Củng cố
Câu 2
Em hãy phân biệt sự phóng điện tự lực và sự phóng điện không tự lực?
Phóng điện không tự lực: Chỉ xảy ra khi ta phải dùng tác nhân ion hoá từ bên ngoài để tạo ra hạt tải điện trong chất khí.
Phóng điện tự lực: Quá trình phóng điện vẫn tiếp tục xảy ra được khi không còn tác nhân ion hoá từ bên ngoài.
Câu 3
Lấy một ví dụ thực tế về sự phóng điện trong không khí mà em biết?
Câu 4: Một khối khí đã bị ion hóa thì:
a) Chắc chắn có dòng điện trong Khối khí đó
b) Trong khối khí có chứa các phân tử trung hòa, ion âm, ion dương và các electron.
c) Trong khối khí chỉ có chứa các electron tự do
d) Trong khối khí chỉ có chứa các ion âm, ion dương
Câu 5: Chọn hình đúng mô tả đặc tuyến Vôn - ampe mô tả dòng điện trong chất khí
Chúc các thầy cô và các em
một giáng sinh vui vẻ!