Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - 1
  • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - 2
  • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - 3
  • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - 4
  • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - 5
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO TỚI DỰ TIẾT HỌC
NGÀY HÔM NAY
CÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Em hãy nêu bản chất dòng điện trong kim loại.
Trả lời:
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có
hướng của các electron tự do dưới tác dụng của
điện trường.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2. Hạt tải điện trong kim loại là gì ? Tại sao kim lọai là chất dẫn điện tốt ?
Trả lời:
Hạt tải điện trong kim loại là êlectrôn tự do
Vì mật độ êlectrôn tự do trong kim loại rất cao
ĐÁNH BẮT CÁ BẰNG ĐIỆN LÀ HUỶ HOẠI MÔI TRƯỜNG SỐNG
ĐÁNH BẮT CÁ BẰNG ĐIỆN CÓ THỂ NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG
NGẬP LỤT Ở MIỀN TRUNG - VIỆT NAM
KHI NGẬP LỤT CẦN CẮT HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỂ TRÁNH ĐIỆN GIẬT
TIẾT 26 - BÀI 14

DÒNG ĐIỆN
TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
mA
I. BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
A
K
K
CuSo4
Một bình đựng chất điện phân dung dịch là CuSo4.
Hai điện cực bằng đồng.
Điện cực nối với cực dương của nguồn gọi là anôt, điện cực nối với cực âm của nguồn gọi là catôt.
1. Thí nghiệm

Vậy dòng điện trong chất điện phân diễn ra như thế nào ?

Nối hai điện cực với nguồn điện qua một ampekế và một khóa K. Khi chưa đóng khóa K ampekế có giá trị = 0. Đóng khóa K ta thấy ampekế chỉ một giá trị >0. Vậy có dòng điện trong chất điện phân.

2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân.
Cu2+
SO42-
Cu2+
Cu2+
Cu2+
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
dd CuSO4
A
K
Khi chưa có điện trường các ion chuyển động nhiệt hỗn loạn.
Khi có điện trường các ion chuyển động có hướng
+ Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
+ Chất điện phân dẫn điện không tốt bằng kim loại.
+ dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật chất đi theo.
Cu2+
dd muối CuSO4
II. CÁC HIỆN TƯỢNG DIỄN RA Ở ĐIỆN CỰC.
HIỆN TƯỢNG DƯƠNG CỰC TAN
Cu
Cu2+
Cu2+
SO42-
SO42-
SO42-
+
-
+ khi có dòng điện chạy qua, cation Cu2+ chạy về catôt, và nhận e từ nguồn điện đi tới.
Cu2+ + 2e-  Cu
đồng hình thành ở catôt sẽ bám vào cực này.
+ ở anôt, e bị kéo về cực dương của nguồn, ion Cu2+ hình thành trên bề mặt tiếp xúc với dung dịch
Cu Cu2+ + 2e-

+ khi anion (S04)2- chạy về anôt, nó sẽ kéo ion Cu2+ vào dung dịch. Như vậy, đồng sẽ tan dần vào trong dung dịch.
Đó là hiện tượng dương cực tan
+
DD H2SO4
+
H+
H+
OH-
H+
OH-
OH-
A
K
-
-
+ Khi chất điện phân là dd H2SO4 và điện cực bằng Inốc:
Kết quả có H2 và O2 bay ra ở âm cực và dương cực.
x
- Tại âm cực:
- Tại dương cực:
4H + + 4e → 2H2 ↑
4(OH)- - 4e → 2H2O + O2 ↑
4(OH)- - 4e- → 2H2O + O2 ↑
4H+ + 4e- → 2H2 ↑
KẾT LUẬN
Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối kim loại mà anốt làm bằng chính kim loại ấy.
CỦNG CỐ
1. Dũng di?n trong lũng ch?t di?n phõn l� dũng ion duong v� ion õm chuy?n d?ng cú hu?ng theo hai chi?u ngu?c nhau.
2. Hi?n tu?ng duong c?c tan x?y ra khi cỏc anion (ion õm) di t?i anụt kộo theo cỏc ion kim lo?i c?a di?n c?c v�o trong dung d?ch ch?t di?n phõn.
3. Hi?n tu?ng duong c?c tan x?y ra khi di?n phõn m?t dung d?ch mu?i kim lo?i m� an?t l�m b?ng chớnh kim lo?i ?y.
VẬN DỤNG
Câu 1: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có
hướng của?
Ion dương và electron.
Ion âm và electron.
C. Ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường theo
hai chiều ngược nhau.
D. Ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.
Câu 2. Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng dương cực tan?
A. Anốt bằng Ag - dd điện phân là CuSO4
B. Anốt bằng Pt - dd điện phân là AgNO3
C. Anốt bằng Cu - dd điện phân là AgNO3
D. Anốt bằng Ag - dd điện phân là AgNO3
CỦNG CỐ
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ

+ Đọc trước phần:Định luật Faraday về điện phân.

+ Trả lời các câu hỏi 1,2,3 và làm bài tập trong SGK.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-11-15 22:08:13 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 244 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 1.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân, Vật lý 11. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO TỚI DỰ TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAYCÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1. Em hãy nêu bản chất dòng điện trong kim loại.Trả lời:Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời c

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatly11/bai-14-dong-dien-trong-chat-dien-phan.yx9e0q.html