Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 1
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 2
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 3
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 4
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 5
DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN<br><br><br> Kiểm tra kiến thức :<br>Điều kiện để có dòng điện trong một môi trường ?<br>Điều kiện để có dòng điện trong một môi trường :<br> Cần : Hạt mang điện tự do.<br> Đủ : Đặt trong điện trường ngoài .<br><br>Bản chất dòng điện trong kim loại ?<br>Bản chất dòng điện trong kim loại :<br>Là dòng electron tự do chuyển dới có hướng<br>dưới tác dụng của điện trường ngoài .<br><br> <br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>Nội dung bài học mới ( 2 tiết ) :<br>Hiện tượng điện phân. <br> Bản chất dòng điện trong chất điện phân:<br>Định luật Farađây :<br>Điện tích của ion :<br>Ví dụ áp dụng định luật Farađây :<br><br><br>Hiện tượng điện phân.Bản chất dòng điện trong chất điện phân<br>Hiện tượng điện phân:<br> Thí nghiệm :Nhúng hai điện cực bằng than chì vào một bình thủy tinh đựng nước cất rồi mắc qua một miliampekê vào nguồn điện một chiều .<br>Kim miliampekế không lệch . <br>? nước cất không dẫn điện .<br>Nước cất là chất điện môi .<br>Đóng khóa K:<br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br>DD NaCl<br>Cl<br>Na<br>Na+<br>Cl-<br>+<br>+<br>Nếu hòa vào nước cất một ít muối NaCl. <br>Đóng khóa K:<br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br>Hiện tượng điện phân.<br><br>Ta thấy đèn sáng .<br> <br>? dung dịch NaCl đã dẫn điện .<br>Coù hieän töôïng gì xaûy ra ?<br>Nếu thay dung dịch NaCl bằng dung dịch bất kì một loại muối, axít hay bazơ nào khác thì hiện tượng xảy ra như thế nào?<br>Hiện tượng cũng xảy ra tương tự khi làm thí nghiệm với bất kì một loại muối, axít hay bazơ nào khác .<br> Hiện tượng trên gọi là hiện tượng điện phân <br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br>Hiện tượng điện phân:<br><br>Dung dịch các muối, axít, bazơ là những chất điện phân .<br>Dụng cụ thí ngiệm trên được gọi là bình điện phân .<br>Giả sử xét dung dịch chất điện phân là NaCl .<br>Do kết quả của sự phân li trong dung dịch NaCl tồn tại 2 loại hạt mang điện :<br>Na+ , Cl-<br>Bản chất dòng điện trong chất điện phân:<br><br>Quá trình này gọi là sự phân li . <br><br>Sau khi đuợc tạo thành , một số ion có thể va chạm với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hổn loạn và lại kết hợp với nhau tạo thành phân tử trung hòa . <br>Quá trình này gọi là sự tái hợp . <br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>Khi chưa có điện trường ngoài :<br> Các Ion chuyển động nhiệt hỗn loạn <br>? không có dòng điện trong chất điện phân<br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br>Bản chất dòng điện trong chất điện phân:<br><br>Với mổi nhiệt độ nhất định , trong một dung dịch xác định , số phân tử phân li có giá trị xác định , có bao nhiêu phân tử phân li thì có bấy nhiêu phân tử tái hợp .<br><br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br>Bản chất dòng điện trong chất điện phân:<br><br> Khi có điện trường ngoài :<br><br> Các ion chịu tác dụng của lực điện nên có<br> thêm chuyển động theo phương của điện trường :<br> Các ion dương chuyển động theo chiều điện trường <br> về cực âm (gọi là catot) . <br> Các ion âm chuyển động ngược chiều điện trường <br> về cực dương (gọi là anot) .<br><br> Các Ion chuyển động có hướng <br> ? có dòng điện trong chất điện phân . <br><br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br>VẬY : bản chất dòng điện trong chất điện phân<br> Là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.<br><br>Bản chất dòng điện trong chất điện phân:<br><br>Phản ứng phụ trong chất điện phân <br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>Dưới tác dụng của điện trường ngoài các ion chuyển dời về các điện cực : các ion âm về anôt ; các ion dương về catôt <br><br>các ion âm nhường electron cho điện cực .<br>các ion dương nhận electron của điện cực .<br>Tại anôt : <br>Tại catôt:<br>Chúng trở thành các phân tử trung hòa , các phân tử này có thể bám vào cực , hoặc bay lên khỏi dung dịch điện phân , hoặc tác dụng với điện cực và dung môi , gây nên các phản ứng hóa học khác . <br>Các phản ứng này gọi là các phản ứng phụ hay phản ứng thứ cấp .<br>Hiện tượng cực dương tan:<br><br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br> Xét dung dịch điện phân là CuSO4, anôt bằng Cu, catôt là một kim loại nào đó .<br>Tại catôt :<br>, Cu bám vào catôt <br>Tại anôt :<br> , SO4 tác dụng với một nguyên tử Cu ở anôt tạo thành CuSO4 tan vào dung dịch .<br>Kết qủa : anốt bị mòn dần ,<br> ở catot lại có đồng bám vào .<br>Hiện tượng cực dương tan:<br><br>DÒNG DIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN <br> Hiện tượng dương cực tan :<br> Là hiện tượng xảy ra khi điện phân dung dịch muối kim loại mà anốt làm bằng chính kim loại ấy .<br> Trong hiện tượng dương cực tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ohm(I phụ thuộc bậc nhất vào U) .<br> Vấn đề đặt ra:<br> Vậy lượng chất giải phóng ở điện cực được xác định như thế nào?<br> Hiện tượng điện phân được ứng dụng như thế nào ?<br> <br> Câu hỏi này sẽ được<br> trả lời ở bài học hôm sau.<br>CON XIN CẢM ƠN THẦY CÔ , CÁC BẠN ĐÃ CHỊU KHÓ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY…..!!!!<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-02-13 02:33:08 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 91 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 0.90 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân, Vật lý 11. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN Kiểm tra kiến thức :Điều kiện để có dòng điện trong một môi trường ?Điều kiện để có dòng điện trong một môi trường : Cần : Hạt mang điện tự do. Đủ : Đặt trong điện

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatly11/bai-14-dong-dien-trong-chat-dien-phan.0p6cvq.html