bài 4.biểu diễn lực

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 4.biểu diễn lực - 1
  • bài 4.biểu diễn lực - 2
  • bài 4.biểu diễn lực - 3
  • bài 4.biểu diễn lực - 4
  • bài 4.biểu diễn lực - 5
BÀI 4. BIỂU DIỄN LỰC
F = 106N
Hình 4.1
Điểm đặt A.
Phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải.
Cường độ F = 15N
C3:
Hình 4.4
F
Lực là1đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương,chiều trùng với phương ,chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-09-04 21:51:07 | Thể loại: Vật lí 8 | Lần tải: 70 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.63 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 4.biểu diễn lực, Vật lí 8. BÀI 4. BIỂU DIỄN LỰC F = 106NHình 4.1Điểm đặt A.Phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải.Cường độ F = 15NC3:Hình 4.4FLực là1đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:+ Gốc là điểm đặt của lực

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli8/bai-4-bieu-dien-luc.xomzvq.html