bài 4. biểu diễn lực

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 4. biểu diễn lực - 1
  • bài 4. biểu diễn lực - 2
  • bài 4. biểu diễn lực - 3
  • bài 4. biểu diễn lực - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 9/14/2009 9:13:49 PM | Thể loại: Vật lí 8 | Lần tải: 60 | Lần xem: 1 | Page: 8 | FileSize: 0.13 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng bài 4. biểu diễn lực, Vật lí 8. . tailieuhoctap.com giới thiệu tới bạn đọc thư viện bài 4. biểu diễn lực .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , bài giảng bài 4. biểu diễn lực trong chuyên mục Vật lí 8 được giới thiệu bởi thành viên Phượng Cáp Thị tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Vật lí 8 , có tổng cộng 8 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Vật lí Vật lí 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem I, thêm nữa Ôn lại khái niệmlực I, nói thêm Ôn lại khái niệm lực - Lực hút của nam châm lên miếng sắt làm tăng vận tốc của xe lăn nên xe lăn di chuyển nhanh lên, thêm nữa - Lực tác dụng của vợt lên bóng làm bóng biến dạng, bên cạnh đó Lực tác dụng của bóng vào vợt làm vợt biến dạng Tác dụng của lực khiến vật bị biến dạng hoặc đổi thay di chuyển (thay đổi vận tốc), thêm nữa C1: I, cho biết thêm Ôn lại khái niệm lực Tác dụng của lực khiến vật bị biến dạng hoặc đổi thay di chuyển

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli8/bai-4-bieu-dien-luc.q3vtuq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


I. Ôn lại khái niệmlực
I. Ôn lại khái niệm lực
- Lực hút của nam châm lên miếng sắt làm tăng vận tốc của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh lên.
- Lực tác dụng của vợt lên bóng làm bóng biến dạng. Lực tác dụng của bóng vào vợt làm vợt biến dạng
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
C1:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
Gốc
độ dài
Phương, chiều
Gốc :…………… lực.
Phương, chiều :………………… ……. lực.
Độ dài: ………………………lực theo một tỉ xích cho trước.
điểm đặt
phương và chiều
cường độ
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
Ví dụ
- Điểm đặt: tại A (tại vật)
- Phương: nằm ngang
- Chiều: từ trái sang phải
- Độ lớn: F = 15N
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
III. Vận dụng
III. Vận dụng
C3: Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở các hình sau:
a.
b.
600
c.
6N
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
III. Vận dụng
C2: Biểu diễn những lực sau:
Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 1cm ứng vói 10N).
Lực kéo 100N theo phương nghiêng hợp với phương ngang một góc 1000.
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
I. Ôn lại khái niệm lực
Tác dụng của lực làm cho vật bị biến dạng hoặc thay đổi chuyển động (thay đổi vận tốc).
II. Biểu diễn lực
1. Lực là một đại lượng vectơ
Lực có độ lớn, phương và chiều gọi là đại lượng vectơ
III. Vận dụng