Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều - 1
  • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều - 2
  • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều - 3
  • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều - 4
  • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều - 5
BÀI GIẢNG MÔN VẬT LÍ 8
TRƯỜNG THCS KIÊU KỴ-NĂM HỌC 2018-2019
v: vận tốc
s: quãng đường đi được
t: thời gian đi hết quãng đường đó
-Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s, km/h
Ta thường nghe nói, vận tốc của Ô tô khoảng 50km/h, vận tốc người đi bộ khoảng 5km/h, vận tốc của xe đạp khoảng 15km/h…Các số liệu nêu trên cho ta biết điều gì?
* Vận tốc cho biết gì? Độ lớn vận tốc được xác định như thế nào?
* Công thức tính định vận tốc? Đơn vị hợp pháp của vận tốc?
Câu 1
Câu 2
 Vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. Độ lớn của được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
KIỂM TRA BÀI CŨ
CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU
TIẾT 3- BÀI 3
I. ĐỊNH NGHĨA
A
B
C
D
E
D
E
F
Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.
Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
1 SỐ VÍ DỤ
Chuyển động đều
Chuyển động không đều
C2: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là đều, không đều?
a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc

d) Chuyển động của tàu hoả khi vào ga
Chuyển động đều
Chuyển động không đều
Chuyển động không đều
Chuyển động không đều
II. VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU
Vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính bằng công thức:
Trong đó: v là vận tốc trung bình (km/h hoặc m/s)
s là quãng đường đi được (km hoặc m)
t là thời gian để đi hết quãng đường đó (h hoặc s)
1. Đối với một quãng đường
vtb =
s
t
2. Đối với n quãng đường
Vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính bằng công thức:
Trong đó: v là vận tốc trung bình (km/h hoặc m/s)
s là quãng đường đi được (km hoặc m)
t là thời gian để đi hết quãng đường đó (h hoặc s)
TL: Chuyển động của ôtô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều.Vì trên quãng đường đó, có lúc ô tô chạy nhanh, có lúc ô tô chạy chậm.
C4: Chuyển động của ôtô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay không đều? Tại sao? Khi nói ôtô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50km/h là nói vận tốc nào?
50km/h là vận tốc trung bình của ôtô.
III. Vận dụng:
C5: Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn trên quãng đường năm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường ngang và trên cả hai quãng đường.
Giải
120m
30s
60m
24s
Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là
Vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là
Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là:
Tóm tắt:
s1=120m
t1=30s
s2=60m
t2=24s
v1=? (m/s)
v2=? (m/s)
vtb=? (m/s)
Quan sát sơ đồ và tóm tắt:
C6: Một đoàn tàu chuyển động trong 5h với vận tốc trung bình là 30km/h. Tính quãng đường đoàn tàu đi được.
Giải
Tóm tắt:
t = 5h
vtb = 30km/h
s =?(km)
Quãng đường đoàn tàu đi được trong 5h:
DĂN DÒ
Làm các bài tập từ 3.1 đến 3.10 SBT
Đọc thêm phần có thể em chưa biết
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-15 15:53:41 | Thể loại: Vật lí 8 | Lần tải: 54 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.00 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều, Vật lí 8. BÀI GIẢNG MÔN VẬT LÍ 8TRƯỜNG THCS KIÊU KỴ-NĂM HỌC 2018-2019 v: vận tốcs: quãng đường đi đượct: thời gian đi hết quãng đường đó-Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s, km/hTa thường nghe nói, vận tốc của Ô

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli8/bai-3-chuyen-dong-deu-chuyen-dong-khong-deu.g5u10q.html