Bài 8. Gương cầu lõm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 8. Gương cầu lõm - 1
  • Bài 8. Gương cầu lõm - 2
  • Bài 8. Gương cầu lõm - 3
  • Bài 8. Gương cầu lõm - 4
  • Bài 8. Gương cầu lõm - 5
10/12/2018
Nguyen Van Trung
1
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
10/12/2018
Nguyen Van Trung
2
Tiết 8: Gương cầu lõm
10/12/2018
Nguyen Van Trung
3
I- ảnh tạo bởi Gương cầu lõm
Thí nghiệm(H 8.1)
C1:
- ảnh cây nến quan sát được trong gương là ảnh gì?
- So với cây nến thì lớn hơn hay nhỏ hơn?
Đặt cây nến sát gương rồi di chuyển từ từ xa gương, cho đến khi không nhìn thấy ảnh đó nữa.
C1:
- ảnh cây nến quan sát được trong gương là ảnh ảo.
- So với cây nến thì lớn hơn.
10/12/2018
Nguyen Van Trung
4
Quan sát ảnh của cây nến tạo bởi gương cầu lõm và so sánh với ảnh tạo bởi gương cầu lồi xem có gì giống và khác nhau
Giống nhau: Đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.
Khác nhau: ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật
ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
Giống nhau:..................
Khác nhau:.................
Gương cầu lõm
Gương cầu lồi
10/12/2018
Nguyen Van Trung
5
C2: Hãy bố trí thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô tả cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.
2.Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ........ không hứng được trên màn chắn và.......vật.
Gương phẳng
Gương cầu lõm
ảo
lớn hơn
10/12/2018
Nguyen Van Trung
6
II- Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
Điều chỉnh đèn chiếu để phát ra một chùm gồm hai tia sáng song song.
Chiếu chùm sáng song song này tới một gương cầu lõm.
Quan sát chùm tia phản xạ trên gương và hoàn thành kết luận.
1. §èi víi chïm tia tíi song song
a/Các bước thí nghiệm:
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ ... tại một điểm ở trước gương.
b/Kết luận:
(Thí nghiệm mô phỏng)
10/12/2018
Nguyen Van Trung
7
1. §èi víi chïm tia tíi song song
Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ ... tại một điểm ở trước gương.
hội tụ
b/Kết luận:
10/12/2018
Nguyen Van Trung
8
C4: Hình bên là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao mà vật nó nóng lên.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương cầu lõm là một chùm ánh sáng song song nên hội tụ vào một điểm trước gương, vì vậy toàn bộ năng lượng của chùm sáng tập trung vào vật nên lµm vật nóng lên.
10/12/2018
Nguyen Van Trung
9
10/12/2018
Nguyen Van Trung
10
10/12/2018
Nguyen Van Trung
11
2. §èi víi chïm tia tíi ph©n k×
Điều chỉnh đèn chiếu để phát ra chùm sáng phân kì.
Chiếu chùm sáng phân kì này tới một gương cầu lõm.
Di chuyển đèn chiếu từ từ để tìm vị trí thu được chùm phản xạ là song song.
(Thí nghiệm mô phỏng)
b. Kết luận:
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia ....song song.
a. Các bước thí nghiệm:
10/12/2018
Nguyen Van Trung
12
2. §èi víi chïm tia tíi ph©n k×
b. Kết luận:
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia ....song song.
phản xạ
S
III. Vận dụng
Tìm hiểu đèn pin
a. Để chiếu xa
C6: Xoay pha đèn đến v? trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song song từ pha đèn chiếu ra.
Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?
Vì một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song. Mà chùm sáng song song cho cường độ sáng không thay đổi nên đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.
III. Vận dụng
Tìm hiểu đèn pin
Để chiếu xa
Để tập trung ánh sáng tại một điểm ở gần đèn.
C7: Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương?
Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.
10/12/2018
Nguyen Van Trung
15
Vượt qua thử thách
10/12/2018
Nguyen Van Trung
16
1.Vật như thế nào có thể coi là gương cầu lõm?
Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Pha đèn pin
B. Mặt trước của cái thìa inốc.
C. Mặt trên của cái chảo đánh bóng
D. cả 3 vật trên đều được
10/12/2018
Nguyen Van Trung
17
2. Tại sao người ta không dùng gương cầu lõm làm gương chiếu hậu cho ô tô, xe máy?
Câu giải thích nào sau đây là đúng?
A. Vì ảnh của các vật ở xa gương thường không nhìn thấy trên gương và gương có phạm vi quan sát hẹp.
B. Vì ảnh của các vật qua gương lớn hơn vật.
C. Vì ảnh của các vật qua gương không đối xứng với vật qua gương.
D. Vì gương cầu lõm không đẹp bằng gương cầu lồi.
10/12/2018
Nguyen Van Trung
18
3. Bác sĩ nha khoa có một dụng cụ để quan sát phần bị che khuất của răng. Theo em dụng cụ đó có cấu tạo chính là gì? Chọn câu trả lời đúng.
A. Cấu tạo chính là gương cầu lõm để giúp việc quan sát dễ dàng hơn.
B. Cấu tạo chính là gương cầu lồi để có thể quan sát một vùng rộng hơn.
C. Cấu tạo chính là gương phẳng để cho ảnh lớn hơn.
D. Các câu A,B,C đều sai.
10/12/2018
Nguyen Van Trung
19
4. Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ là chùm gì?
A. Song song.
B. Hội tụ tại một điểm.
C. Phân kì
D. Có thể A, hoặc B, hoặc C.
10/12/2018
Nguyen Van Trung
20
A
B
5. Người đàn ông trong hình đang soi gương gì ?
A là gương:......
B là gương:......
10/12/2018
Nguyen Van Trung
21
Có thể em chưa biết
10/12/2018
Nguyen Van Trung
22
10/12/2018
Nguyen Van Trung
23
Gương trang điểm của các diễn viên
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:28:10 | Thể loại: Vật lí 7 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 2.70 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 8. Gương cầu lõm, Vật lí 7. 10/12/2018Nguyen Van Trung1TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂNNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ10/12/2018Nguyen Van Trung2Tiết 8: Gương cầu lõm10/12/2018Nguyen Van Trung3I- ảnh tạo bởi Gương cầu lõmThí nghiệm

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-8-guong-cau-lom.r8b20q.html