Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng - 1
  • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng - 2
  • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng - 3
  • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng - 4
  • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng - 5
Vật lý 7
GV thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anh
không nhận được
Bóng nửa tối
phambayss.violet.vn
Mặt trăng
Trái Đất
Hình 3.4
2
3
1
A
MẶT TRỜI
Hãy quan sát TN và cho biết: phải để đèn pin theo hướng nào để vết sáng đến đúng một điểm A cho trước trên tường?
 A
TIẾT 4-Bài 4:
ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
I. Gương phẳng:
->Nhận xét: Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.
- Hình vẽ biểu diễn gương phẳng
Một số vật đươc xem là gương phẳng: mặt kính cửa sổ, mặt nước, mặt nền nhà lót gạch men…
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
Quan sát:
-Tia sáng từ đèn phát ra đi là là trên mặt tờ giấy, khi gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR.
- Tia sáng bị hắt lại (IR) được gọi là tia phản xạ.
-> Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
R
* Nhận xét: Tia sáng sau khi tới mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
IR: tia phản xạ
SI: tia tới
IN: pháp tuyến
I: điểm tới
* Qui ước:
i
i’
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với .............và đường................
tia tới
pháp tuyến của gương tại điểm tới

Tia phản xạ IR nằm trong
mặt phẳng nào?
S
I
N
R
Kết luận:
S
I
N
R
i
i’
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
S
I
N
R
i
i’
Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn........... góc tới
bằng
30o
60o
45o
R
i
i’
S
I
N
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến
i: góc tới
i’: góc phản xạ
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
Góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i
3. Định luật phản xạ ánh sáng.
CÁC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TỚI HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới SI chiếu lên một gương phẳng M.
a. Hãy vẽ tia phản xạ.
Cách vẽ:
-Vẽ pháp tuyến IN với gương tại I.
- Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới.
- Ta có tia phản xạ IR.
III. Vận dụng:
S
M
I
N
R
b.Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình.
- Đặt gương vuông góc với IN tại I.
- Ta có vị trí của gương cần đặt.
S
I
R
N
-Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên.
Cách vẽ:
B�i t�p: Chiếu tia tới SI tới gương và góc tới
i = 400. Vẽ tia phản xạ IR và nêu cách vẽ.
S
N
R
I
400
400
- Vẽ mặt gương.
- Dựng đường pháp tuyến IN
- Vẽ góc tới i = 400, thu được tia tới SI.
- Vẽ góc phản xạ i` = 400, thu được tia phản xạ IR.
Cách vẽ:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học ghi nhớ
- Giải bài tập 4.1,4.2,4.3 SBT
Chuẩn bị trước bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-15 15:53:09 | Thể loại: Vật lí 7 | Lần tải: 125 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 2.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng, Vật lí 7. Vật lý 7GV thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anhkhông nhận đượcBóng nửa tốiphambayss.violet.vnMặt trăngTrái ĐấtHình 3.4231AMẶT TRỜIHãy quan sát TN và cho biết: phải để đèn pin theo hướng nào để vết sáng đến đ

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli7/bai-4-dinh-luat-phan-xa-anh-sang.f5u10q.html