Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 4.89 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ