Bài 34. Sơ lược về laze

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 34. Sơ lược về laze - 1
  • Bài 34. Sơ lược về laze - 2
  • Bài 34. Sơ lược về laze - 3
  • Bài 34. Sơ lược về laze - 4
  • Bài 34. Sơ lược về laze - 5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Cuộc thi “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐiỆN TỬ”
Bài giảng: SƠ LƯỢC VỀ LAZE
Lớp 12 - Chuẩn
Giáo viên soạn: Trịnh Hoan – THPT Đăktô
Tháng 03 năm 2011
KIỂM TRA BÀI CŨ
Các em hãy gấp sách giáo khoa và vở lại để kiểm tra bài cũ!
Câu hỏi 1
Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào?
Điểm khác biệt giữa mẫu nguyên tử Bo với mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho là: mẫu nguyên tử Bo bị chi phối bởi qui luật có tính lượng tử.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 2
Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng?
- Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.
- Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 3
Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử?
- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu (En – Em):
 = hfnm = En - Em
- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu (En – Em) thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En.
Câu hỏi
Trả lời
Bài tập 1
Chọn câu đúng.
Trạng thái dừng là
A. trạng thái electron không chuyển động quanh hạt nhân.
B. trạng thái hạt nhân không dao động.
C. trạng thái đứng yên của nguyên tử.
D. trạng thái ổn định của nguyên tử.
Đề bài tập
Đáp án
Bài tập 2
Xét ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô ( Hình vẽ). Một phôtôn có năng lượng bằng (EM-EK) bay đến gặp nguyên tử này. Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng thái như thế nào?
A. Không hấp thụ.
B. Hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.
C. Hấp thụ rồi chuyển dần từ K lên L rồi lên M.
D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.
Đề bài tập
Đáp án
Bài tập 3
Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có 3 mức năng lượng EK, EL và EM (Hình vẽ). Chiếu và đám nguyên tử này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phôtôn trong chùm có năng lượng là =(EM-EK). Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta sẽ thu được bao nhiêu vạch quang phổ?
A. Một vạch.
B. Hai vạch.
C. Ba vạch.
D. Bốn vạch.
Khi bị chiếu sáng, theo bài tập 2, đám nguyên tử chuyển lên mức năng lượng EM. Từ mức năng lượng EM có 3 cách chuyển về mức năng lượng EK. Do đó có 3 loại phôtôn phát ra, tương ứng có 3 vạch quang phổ phát xạ.
Đề bài tập
Lời giải
Đáp án
Bài tập 4
Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ có bước sóng 0,694 m. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.
Gọi:
E1, E2 lần lượt là mức năng lượng của ion crôm trước và sau khi phát ra ánh sáng;
12, λ12 lần lượt là năng lượng của phôtôn và bước sóng của ánh sáng crôm phát ra.
Ta có: 12=E1-E2 hayThay số:
Đề bài tập
Lời giải
BÀI MỚI
Các em hãy mở sách giáo khoa và vở ra để học bài mới!
Ta thường nghe nói laze dùng để mổ xẻ, khoan kim loại, đọc đĩa CD, truyền tín hiệu, đo đạc ...
Vậy, laze là gì?
Bài này chúng ta tìm hiểu về nó.
Các em hãy đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: Laze là gì?
Các em hãy đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: Tia laze có những đặc điểm gì?
Để hiểu rõ được những đặc điểm của tia laze, chúng ta cần tìm hiểu sự phát xạ cảm ứng.
34
SƠ LƯỢC VỀ LAZE
I. Cấu tạo và hoạt động của laze
1. Laze là gì?
- Laze là một nguồn phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng phát xạ cảm ứng.
- Đặc điểm của tia laze:
+ Tính đơn sắc.
+ Tính định hướng.
+ Tính kết hợp rất cao.
+ Cường độ lớn.
Giới thiệu bài mới
Đề mục: Laze là gì?
CH: Laze là gì?
Trả lời 1
CH: Tia laze có những
Trả lời 2
Chuyển ý
Nếu một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một phôtôn có năng lượng =hf, bắt gặp một phôtôn có năng lượng ’ đúng bằng hf, bay lướt qua nó, thì lập tức nguyên tử này cũng phát ra phôtôn . phôtôn  có cùng năng lượng và bay cùng phương với phôtôn ’. Ngoài ra, sóng điện từ ứng với phôtôn  hoàn toàn cùng pha và dao động trong một mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động của sóng điện từ ứng với phôtôn ’.
34
SƠ LƯỢC VỀ LAZE
2. Sự phát xạ cảm ứng
I. Cấu tạo và hoạt động của laze
Nếu có một phôtôn ban đầu bay qua một loạt nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thì số phôtôn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Đề mục: Sự phát xạ ...
Minh hoạ: Phát xạ ...
Minh họa: Nhân phôtôn
Nội dung2
CH1: Tính đơn sắc
Trả lời 1
Nội dung1
CH2: Tính định hướng
CH3: Tính kết hợp
Trả lời 2
CH4: Cường độ lớn
Trả lời 3
Trả lời 4
CH1: Điểm nào của sự phát xạ cảm ứng làm cho tia laze có tính đơn sắc?
TL1: Phôtôn  có cùng năng lượng với phôtôn ’
CH2: Điểm nào của sự phát xạ cảm ứng làm cho tia laze có tính định hướng?
TL2: Phôtôn  có cùng phương với phôtôn ’
CH3: Điểm nào của sự phát xạ cảm ứng làm cho tia laze có tính kết hợp?
TL3: Phôtôn  có cùng pha với phôtôn ’
CH4: Điểm nào của sự phát xạ cảm ứng làm cho tia laze có cường độ mạnh?
TL4: Phôtôn  có cùng hướng với phôtôn ’
* Các loại laze: Tùy vào vật liệu phát xạ, người ta phân laze thành các loại: Laze khí, laze rắn, laze bán dẫn.
Các em hãy đọc sách giáo khoa và cho biết có những loại laze nào?
Dựa vào đâu mà người ta phân loại chúng?
34
SƠ LƯỢC VỀ LAZE
3. Cấu tạo của laze
* Cấu tạo của laze rubi:
I. Cấu tạo và hoạt động của laze
Đề mục: Cấu tao của ...
CH: Các loại laze
Giới thiệu laze khí
Giới thiệu laze rắn
Trả lời 1
Giới thiệu laze bán dẫn
CH: Laze Rubi
Laze Rubi
Đề mục: Cấu tạo ...
CH: Hoạt động laze rubi
Laze Rubi
Các em hãy quan sát mô hình cấu tạo của laze rubi rồi cho biết tên và công dụng của từng bộ phận?
Các em hãy trình bày hoạt động của laze rubi?
Các em hãy quan sát các ảnh sau đây và cho biết ứng dụng của laze trong ảnh?
34
SƠ LƯỢC VỀ LAZE
II. Một vài ứng dụng của laze
Đề mục: Một vài ứng ...
CH: Nêu ứng dụng ...
Hình 1
Trả lời 1
Hình 3
Trả lời 3
Hình 2
Hình 4
Trả lời 4
Hình 5
Trả lời 5
Trả lời 2
Mổ bằng laze
Thông tin liên lạc bằng laze
Bút chỉ bảng bằng laze
Cắt vật liệu bằng laze
Trang trí bằng laze
- Trong y học: dao mổ, chữa bệnh ngoài da …
- Trong thông tin liên lạc: sử dụng trong vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin bằng cáp quang …
- Trong công nghiệp: khoan, cắt ...
- Trong trắc địa: đo khoảng cách, ngắm đường thẳng …
- Trong các đầu đọc CD, bút chỉ bảng …
Nội dung
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Các em hãy gấp sách giáo khoa và vở lại để ôn lại bài vừa học!
Câu hỏi 1
Laze là gì?
Laze là một nguồn phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng phát xạ cảm ứng.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 2
Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra?
Đặc điểm của tia laze:
- Tính đơn sắc.
- Tính định hướng.
- Tính kết hợp rất cao.
- Cường độ lớn.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 3
Sự phát xạ cảm ứng là gì?
Nếu một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một phôtôn có năng lượng =hf, bắt gặp một phôtôn có năng lượng ’ đúng bằng hf, bay lướt qua nó, thì lập tức nguyên tử này cũng phát ra phôtôn . phôtôn  có cùng năng lượng và bay cùng phương với phôtôn ’. Ngoài ra, sóng điện từ ứng với phôtôn  hoàn toàn cùng pha và dao động trong một mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động của sóng điện từ ứng với phôtôn ’.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 4
Tại sao có thể khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng?
Sở dĩ có thể khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng là vì: nếu có một phôtôn ban đầu bay ngang qua một loạt nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thì số phôtôn sẽ tăng theo cấp số nhân. Các phôtôn này bay theo cùng một hướng nên cường độ của chùm sáng rất lớn.
Câu hỏi
Trả lời
Nhân phôtôn
Câu hỏi 5
Trình bày cấu tạo của laze Rubi.
Cấu tạo của laze rubi:
- Thanh rubi hình trụ (A), hai mặt được mài nhẵn và vuông góc với trục của thanh.
- Mặt (1) mạ bạc trở thành gương phẳng G1 có mặt phản xạ quay vào trong.
- Mặt (2) là mặt bán mạ, trở thành gương phẳng G2 có mặt phản xạ quay về G1. Hai gương G1 // G2.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 6
Có những loại laze gì?
Các loại laze:
- Laze khí, như laze He – Ne, laze CO2.
- Laze rắn, như laze rubi.
- Laze bán dẫn, như laze Ga – Al – As.
Câu hỏi
Trả lời
Câu hỏi 7
Trình bày một vài ứng dụng của laze.
Một vài ứng dụng của laze:
- Trong y học: dao mổ, chữa bệnh ngoài da…
- Trong thông tin liên lạc: sử dụng trong vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin bằng cáp quang…
- Trong công nghiệp: khoan, cắt..
- Trong trắc địa: đo khoảng cách, ngắm đường thẳng…
- Trong các đầu đọc CD, bút chỉ bảng…
Câu hỏi
Trả lời
Bài tập 1
Chọn câu đúng.
Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu
trắng.
B. xanh.
C. đỏ.
D. vàng.
Đề bài tập
Đáp án
Bài tập 2
Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Độ đơn sắc cao.
B. Độ định hướng cao.
C. Cường độ lớn.
D. Công suất lớn.
Đề bài tập
Đáp án
Bài tập 3
Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?
A. Khí.
B. Lỏng.
C. Rắn.
D. Bán dẫn.
Đề bài tập
Đáp án
DẶN DÒ
* Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi sau bài này.
* Đọc trước bài “TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN”.
Chú ý: Nắm cho được các ý sau:
- Cấu tạo của một hạt nhân.
- Kí hiệu một hạt nhân. Từ kí hiệu một hạt nhân suy ra cấu tạo của hạt nhân đó.
- Định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử (u).
- Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng.
- Mối quan hệ giữa đơn vị u và đơn vị MeV/c2.
Tiết học đến đây là hết.
Thân ái chào các em!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-11-06 18:56:57 | Thể loại: Vật lí 12 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 34. Sơ lược về laze, Vật lí 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM Cuộc thi “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐiỆN TỬ” Bài giảng: SƠ LƯỢC VỀ LAZE Lớp 12 - Chuẩn Giáo viên soạn: Trịnh Hoan – THPT Đăktô Tháng 03 năm 2011 KIỂM TRA BÀI CŨ Các em hãy gấp sách giáo khoa và vở lại để kiểm tra bài cũ! Câu hỏi 1 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử..

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli12/bai-34-so-luoc-ve-laze.tx6o0q.html