Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế - 1
  • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế - 2
  • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế - 3
  • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế - 4
  • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế - 5
ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
I. ĐIỆN THẾ
1. Khái niệm điện thế
Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa
Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cực và độ lớn của q
3. Đặc điểm của điện thế
+ Điện thế là đại lượng đại số.
+ Thường chọn điện thế của đất hoặc một điểm ở vô cực làm mốc (bằng 0).
II. HIỆU ĐIỆN THẾ
1. Định nghĩa
Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N.
2. Đo hiệu điện thế
+ Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
+ Dùng vôn kế
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường
Vận dụng: Giữa hai điểm B và C cách nhau một đoạn 0,2 m có một điện trường đều với đường sức hướng từ B  C. Hiệu điện thế UBC=12V. Tìm:
a. Cường độ điện trường giữa B cà C.
b. Công của lực điện khi một điện tích q = 2. 10-6 C đi từ B C.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2017-09-12 11:51:14 | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 50.64 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế, Vật lí 11. ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾI. ĐIỆN THẾ1. Khái niệm điện thếĐiện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.2. Định nghĩa Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cực và độ lớn của q3. Đặc điểm của điện thế+ Điện thế là đại lượng

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-5-dien-the-hieu-dien-the.k5fv0q.html