Bài 19. Từ trường

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 19. Từ trường - 1
  • Bài 19. Từ trường - 2
  • Bài 19. Từ trường - 3
  • Bài 19. Từ trường - 4
  • Bài 19. Từ trường - 5
Tiết 35 – Bài 19
TỪ TRƯỜNG
Đây là cái gì?
NAM CHÂM
DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN
 Nam châm và dây dẫn
DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN
Dây dẫn và dây dẫn
Link down video: http://www.youtube.com/watch?v=F1PWnu01IQg
TỪ TRƯỜNG
ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Nam châm thẳng

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Dây dẫn thẳng có dòng điện rất dài
ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Dòng điện tròn
Chiều từ trong mặt phẳng đi ra
Chiều từ ngoài vào mặt phẳng
TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT (SGK)
Ứng dụng
Củng cố
Câu 1: Chiều của đường sức từ trong trường hợp nào sau đây là đúng?
A
B
C
D
A. Dây sắt.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây lực từ nam châm không tác dụng:
B. Dây thép.
C. Dây đồng có dòng điện.
D. Dây đồng không có dòng điện.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 23:20:38 | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 2.45 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 19. Từ trường, Vật lí 11. Tiết 35 – Bài 19 TỪ TRƯỜNGĐây là cái gì?NAM CHÂMDÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN Nam châm và dây dẫnDÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆNDây dẫn và dây dẫnLink down video: http://www.youtube.com/watch?v=F1PWnu01IQgTỪ TRƯỜNGĐƯỜN

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11/bai-19-tu-truong.eac20q.html