Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 15: Dòng điện trong chất khí - 1
  • Bài 15: Dòng điện trong chất khí - 2
  • Bài 15: Dòng điện trong chất khí - 3
  • Bài 15: Dòng điện trong chất khí - 4
  • Bài 15: Dòng điện trong chất khí - 5
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI <br>Nội dung của bài :<br>Cấu trúc mạng tinh thể kim loại <br>Bản chất dòng điện trong kim loại<br>Giải thích các hiện tượng trong vật dẫn kim loại .<br>I.Cấu trúc mạng tinh thể kim loại<br> Kim loại ở trạng thái rắn có cấu trúc tinh thể với các ion dương luôn luôn dao động quanh các nút mạng cố định và các electron tự do không ngừng chuyển động hỗn loạn giữa các ion dương.<br>Nguyên nhân xuất hiện các electron tự do :<br> Các e ở lớp ngoài cùng nguyên tử kim loại liên kết yếu với hạt nhân nên dễ dàng tách ra thành e tự do .<br>Vậy : Hạt mang điện trong kim loại là các e tự do <br>DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI <br>Nội dung của bài :<br>Cấu trúc mạng tinh thể kim loại <br>Bản chất dòng điện trong kim loại<br>Giải thích các hiện tượng trong vật dẫn kim loại .<br>II. Bản chất dòng điện trong kim loại <br> Khi không có điện trường ngoài đặt vào kim loại thì các e tự do chuyển động nhiệt hỗn loạn không có hướng ưu tiên nên không có dòng điện .<br>click<br>click<br> Kết luận : Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hường của các e tự do dưới tác dụng của điện trường.<br> Khi có điện trường ngoài đặt vào kim loại : thì các e tự do chuyển động có hướng ngược chiều điện trường tạo ra dòng điện trong kim loại .<br>DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI <br>Nội dung của bài :<br>Cấu trúc mạng tinh thể kim loại <br>Bản chất dòng điện trong kim loại<br>Giải thích các hiện tượng trong vật dẫn kim loại .<br>III. Giải thích nguyên nhân gây ra điện trở và hiện tượng toả nhiệt của dây dẫn kim loại .<br> Nguyên nhân gây ra điện trở là sự va chạm của các e tự do với các ion dương của mạng tinh thể kim loại . Kết quả là các e bị cản trở chuyển động .<br> Các e tự do khi chuyển động có hướng va chạm và nhường một phần động năng cho các ion dương làm ion dương dao động mạnh làm cho kim loại nòng lên .<br> Các kim loại khác nhau có cấu trúc mạng tinh thể khác nhau nên điện trở suất khác nhau.<br> Khi nhiệt độ tăng các ion dương ở nút mạng dao động mạnh hơn và các e tự do chuyển động nhiệt hỗn loạn hơn . Do đó khả năng va chạm giữa chúng tăng dẫn đến điện trở vật dẫn tăng.<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-28 16:34:20 | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 42 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 0.11 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 15: Dòng điện trong chất khí, Vật lí 11. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Nội dung của bài :Cấu trúc mạng tinh thể kim loại Bản chất dòng điện trong kim loạiGiải thích các hiện tượng trong vật dẫn kim loại .I.Cấu trúc mạng tinh thể kim loại Kim loại

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11/bai-15-dong-dien-trong-chat-khi.th7rtq.html