Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân - 1
  • Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân - 2
  • Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân - 3
  • Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân - 4
  • Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân - 5
B�i 14
G
Nước cất

Hiện tượng xảy ra như thế nào khi đóng khoá K?
Quan sát kim điện kế!
Từ thí nghiệm, có nhận xét gì về sự dẫn điện của nước cất?
K
Nếu hoà thêm vào nước cất axít, bazơ hoặc muối thì hiện tượng xảy ra như thế nào?
G
Hiện tượng xảy ra như thế nào khi đóng khoá K?
Quan sát kim điện kế!
Có nhận xét gì về sự dẫn điện của các dung dịch axít, bazơ và muối? chứng tỏ điều gì?
K
Tại sao dòng điện lại chạy qua được dung dịch axít, bazơ và muối?
Quan sát thí nghiệm với dung dịch CuSO4


G
Dung dịch
CuSO4
K
A
K
Vậy bản chất sự dẫn điện đó là gì?
Cu2+
SO42-
Cu2+
Cu2+
Cu2+
SO42-
SO42-
SO42-
Khi chưa có điện trường đặt vào dung dịch
Cu2+
Cu2+
SO42-
SO42-
Khi đặt vào bình điện phân một điện trường
+ -
K
Vì sao cực dương lại bị ăn mòn còn cực âm lại được bao quanh bởi nguyên tử đồng?
A
B
Cu
Cu
Dung dịch
CuSO4
+ -
K
A
K
C
C
H2SO4 + H2O
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-05-22 21:01:46 | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 0.67 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 14.Dòng điện trong chất điện phân, Vật lí 11. B�i 14 GNước cất Hiện tượng xảy ra như thế nào khi đóng khoá K?Quan sát kim điện kế!Từ thí nghiệm, có nhận xét gì về sự dẫn điện của nước cất?KNếu hoà thêm vào nước cất axít, bazơ hoặc muối thì hiện t

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11/bai-14-dong-dien-trong-chat-dien-phan.pomeuq.html