Trường Mầm Non Thượng Mỗ
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ XÃ HỘI
ĐỀ TÀI: NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN
Lứa tuổi: 4-5 tuổi
GVTH: Đào Vân Anh
HOẠT ĐỘNG 1:
Trò chuyện về ngày Tết
Mua sắm Tết
Chợ Hoa Tết
MÂM CƠM NGÀY TẾT
CHÚC TẾT ÔNG BÀ
MÚA LÂN
ĐI CHƠI TẾT
HOẠT ĐỘNG 2
Trò chơi: "Ô SỐ BÍ ẨN"
Cô chia trẻ làm 2 đội,
cho lần lượt từng đội chọn ô số
dưới mỗi ô số là một câu đố .
Đội nào giải được nhiều ô số
thì đội đó chiến thắng.
Cho trẻ kết 4 nhóm.
Cô cho trẻ về nhóm lấy 1 hình ảnh về ngày Tết thảo luận rồi kể cho các bạn cùng nghe.
Trẻ về nhóm, chọn 1 tranh thảo luận về nội dung tranh.
Cô mời từng nhóm lên trình bày.
HOẠT ĐỘNG 3
Trò chơi : "Ngày Tết Bé làm gì?"
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC CÔ
ĐÃ ĐẾN THĂM LỚP