Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước

  • 11/07/2019 03:47:43
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 12.08 M, số trang : 22

Chi tiết

Tự nhiên xã hội

Họ và tên: Lê Ngọc Thu Uyên
Trường: Tiểu học Trần Phú
Lớp: 2/2
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018

Một số loài cây sống trên cạn?

Nêu tên và lợi ích của một số cây sống trên cạn?
Kiểm tra bài cũ

Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tự nhiên xã hội
Tiết 25: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN
Hoạt động 1: Làm việc với SGK
Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
Hoạt động 3: Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”

Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018

Tự nhiên xã hội
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
Tự nhiên và xã hội
MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC
Hoạt động 1: Làm việc với SGK

Nói tên và nêu lợi ích của những cây có trong hình
Chỉ và nói tên của những cây có trong hình:
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
Tự nhiên và xã hội
MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC

Cây lục bình
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Cây rong
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Hoa sen
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Cây sống trôi nổi trên mặt nước
Cây có rễ bám sâu vào bùn
Kết luận: các loài cây sống dưới nước có hai nhóm: nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và cây có rễ bám sâu vào bùn dưới đáy nước
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
Kể tên một số cây sống dưới nước mà bạn biết. Nêu lợi ích của chúng
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Cây lục bình:
Lợi ích: làm thức ăn cho động vật, phân bón, che mát cho ao cá …
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Hoa sen
Lợi ích:
Thực phẩm
Trà
Thuốc
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Hoa súng
Lợi ích: làm thức ăn, thuốc
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Rau muống
Lợi ích: làm thực phẩm
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Kết luận: các loài cây sống dưới nước có hai nhóm: nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và cây có rễ bám sâu vào bùn dưới đáy nước
Cây sống dưới nước có rất nhiều lợi ích
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Hoạt động 3: Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Đây là cây hoa gì ?
a) Hoa sen
b) Hoa mai
c) Hoa hồng
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Đây là cây hoa gì ?
a) Hoa súng
b) Hoa sen
c) Hoa đào
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Đây là cây rau gì ?
a) Rau cải cúc
b) Rau dền
c) Rau muống
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Đây là cây gì ?
a) Cây rong
b) Cây me
c) Cây dương sỉ
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cây sống dưới nước

Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước slide 1
Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước slide 2
Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước slide 3
Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước slide 4
Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ