Bài 16. Các thành viên trong nhà trường

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 16. Các thành viên trong nhà trường - 1
  • Bài 16. Các thành viên trong nhà trường - 2
  • Bài 16. Các thành viên trong nhà trường - 3
  • Bài 16. Các thành viên trong nhà trường - 4
  • Bài 16. Các thành viên trong nhà trường - 5
Thầy Hiệu trưởng
Phan Tấn Sĩ
Thầy Phó Hiệu trưởng
Lê Minh Phúc
2
1
Thầy Tổng phụ trách Đội
Trần Quốc Khánh

Trần Thị Tuyền

Phạm Thị Thúy Oanh
Thầy
Lê Thành Nhiều

Nguyễn Xuân Dạ Thảo
Bác Bảo vệ
Lê Văn Bon
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-05 22:39:50 | Thể loại: Tự nhiên - Xã hội 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 15.06 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 16. Các thành viên trong nhà trường, Tự nhiên - Xã hội 2. Thầy Hiệu trưởng Phan Tấn SĩThầy Phó Hiệu trưởngLê Minh Phúc21Thầy Tổng phụ trách Đội Trần Quốc KhánhCô Trần Thị TuyềnCô Phạm Thị Thúy Oanh Thầy Lê Thành NhiềuCô Nguyễn Xuân Dạ ThảoBác Bảo vệ Lê Văn Bon

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-16-cac-thanh-vien-trong-nha-truong.jk030q.html