Bài 1. Cơ quan vận động

  • 27/07/2019 08:54:14
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 0.68 M, số trang : 12 ,tên

Slides

Bài 1. Cơ quan vận động slide 1
Bài 1. Cơ quan vận động slide 2
Bài 1. Cơ quan vận động slide 3
Bài 1. Cơ quan vận động slide 4
Bài 1. Cơ quan vận động slide 5

Chi tiết

Con người và sức khỏe
Bài 1: Cơ quan vận động
Hoạt động 1. Thực hiện các cử động tự do
Nghiêng người
Quay cổ
Cúi gập người
Nghỉ, nghiêm
Để thực hiện những động tác nghỉ,nghiêm thì các bộ phận nào của cơ thể phải cử động ?
Chân
Để thực hiện những động tác nghiêng người thì các bộ phận nào của cơ thể phải cử động ?
Đầu
Mình
Tay
Để thực hiện những động tác quay cổ thì các bộ phận nào của cơ thể phải cử động ?
Đầu
Tay
Mình
Để thực hiện những động tác cúi gập người thì các bộ phận nào của cơ thể phải cử động ?
Đầu
Tay
Mình
Chân
Kết luận
Để cử động các động tác; tay, chân, đầu, mình. Các bộ phận này hoạt động nhịp nhàng nhờ cơ quan vận động
Hoạt động 2: Nhận biết cơ quan vận động
Yêu cầu: Tự sờ nắn bàn tay, cổ tay, cánh tay của mình
Dưới lớp da của cơ thể là gì?
Dưới lớp da có xương và cơ bắp.
xương
Nhờ đâu chúng ta có thể cử động được?
Chúng ta cử động được nhờ có cơ và xương.

Xương
Chỉ và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể ?
Kết luận
Xương và cơ được gọi là cơ quan vận động nhờ sự phối hợp

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ