Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - 1
  • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - 2
  • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - 3
  • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - 4
  • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - 5
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI - LỚP 2B
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ THỊ THÚY VINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT
Tiết 4: LÀM GÌ ĐỂ
CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT.
* Kể tên một số cơ của cơ thể?
* Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc?
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2
3
4
5
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT
Những viêc nào nên làm, những việc nào không nên làm?
Nên
Không nên
1
2
3
4
5
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT
a
b
c
- Khi nhấc lưng phải thẳng, dùng sức ở hai chân để co đầu gối và đứng thẳng dậy để nhấc vật.
- Không đứng thẳng chân và không dùng sức ở lưng vì sẽ bị đau.
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT
* TRÒ CHƠI : NHẤC VẬT
DẶN DÒ
XEM LẠI BÀI
CHUẨN BỊ BÀI: CƠ QUAN TIÊU HOÁ
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-01-28 14:49:55 | Thể loại: Tự nhiên và Xã hội | Lần tải: 28 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 1.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?, Tự nhiên và Xã hội. MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI - LỚP 2BGIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ THỊ THÚY VINHTRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁTTiết 4: LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT.* Kể tên một số cơ của cơ thể?* Chúng ta nên làm gì để cơ được săn

https://tailieuhoctap.com/baigiangtunhienvaxahoi/bai-4-lam-gi-de-xuong-va-co-phat-trien-tot.uktt0q.html