Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường - 1
  • Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường - 2
  • Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường - 3
  • Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường - 4
  • Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường - 5
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy kể tên một số thành viên trong nhà trường của em?
Thầy hiệu trưởng, cô phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo dạy học, các nhân viên,và học sinh.
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội

Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 1: Nhận biết các hoạt động nguy hiểm
Quan sát các bức tranh: Kể tên những hoạt động hay trò chơi dễ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác ?
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
1
2
4
3
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Kết luận: Chạy đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô đẩy nhau ở cầu thang, trèo cây, với cành cây, với cành cây qua cửa sổ trên tầng lầu…là rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà đôi khi còn gây nguy hiểm cho người khác.
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 2: Lựa chọn những trò chơi bổ ích
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Củng cố
Múa hát tập thể
Chơi nhảy dây
Chơi bắn bi
Trèo lên cây cao
Đùa nghịch trên cầu thang
Đuổi nhau trên sân trường
NÊN
KHÔNG NÊN
Đi xe đạp trên sân trường
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Kết luận
Nên chơi những trò chơi vui vẻ lành mạnh, như nhảy dây, múa hát tập thể, bắn bi, đá bóng, đá cầu ….Không nên chơi những trò chơi nguy hiểm, hoặc leo trèo lên lan can cầu thang, cây cối xung quanh trường để giữ an toàn cho mình và người khác khi ở trường.
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
Tự nhiên và xã hội
BÀI 17: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
Kính chúc,quý thầy
cô giáo dồi dào sức khỏe.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-12-27 18:53:22 | Thể loại: Tự nhiên và Xã hội | Lần tải: 39 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 4.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17. Phòng tránh ngã khi ở trường, Tự nhiên và Xã hội. TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘIKiểm tra bài cũ:Em hãy kể tên một số thành viên trong nhà trường của em? Thầy hiệu trưởng, cô phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo dạy học, các nhân viên,và học sinh.Thứ tư ngày 16 thán

https://tailieuhoctap.com/baigiangtunhienvaxahoi/bai-17-phong-tranh-nga-khi-o-truong.1k9g0q.html