Chủ đề 2 hình học không gian

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chủ đề 2 hình học không gian - 1
  • Chủ đề 2 hình học không gian - 2
  • Chủ đề 2 hình học không gian - 3
  • Chủ đề 2 hình học không gian - 4
  • Chủ đề 2 hình học không gian - 5
Chủ đề 2
XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Ví dụ 1
S
B
C
D
M
A
Ví dụ 2
M
B
C
D
A
Ví dụ 3
P
M
N
B
C
D
A
S
A
B
M
N
Bài 1.2.1
Bài 1.2.2
A
B
C
M
I
Bài 1.2.3
S
A
B
C
D
E
P
I
M
N
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-07-26 13:06:30 | Thể loại: Tổng hợp | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.29 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chủ đề 2 hình học không gian, Tổng hợp. Chủ đề 2XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNGVí dụ 1SBCDMAVí dụ 2MBCDAVí dụ 3PMNBCDASABMNBài 1.2.1Bài 1.2.2ABCMIBài 1.2.3SABCDEPIMN

https://tailieuhoctap.com/baigiangtonghop/chu-de-2-hinh-hoc-khong-gian.j4btzq.html