Chủ đề 2 hình học không gian

  • 22/04/2014 08:56:19
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.29 M, số trang : 8

Chi tiết

Chủ đề 2
XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Ví dụ 1
S
B
C
D
M
A
Ví dụ 2
M
B
C
D
A
Ví dụ 3
P
M
N
B
C
D
A
S
A
B
M
N
Bài 1.2.1
Bài 1.2.2
A
B
C
M
I
Bài 1.2.3
S
A
B
C
D
E
P
I
M
N
Chủ đề 2 hình học không gian slide 1
Chủ đề 2 hình học không gian slide 2
Chủ đề 2 hình học không gian slide 3
Chủ đề 2 hình học không gian slide 4
Chủ đề 2 hình học không gian slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ