tOAN 2 TUẦN 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 1
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 2
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 3
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 4
  • tOAN 2 TUẦN 10 - 5
GIÁO ÁN: TOÁN LỚP 2
PHòNG GD - đt ĐạI LộC
TRƯờNG TIểU HọC LÊ PHONG
GV thực hiện: Nguyễn Thị Bé
11 - 7 =
11 – 9 =
?
?
Đặt tính rồi tính
11
7
11
9
4
2
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009
TOÁN
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5

31 – 5 = ?
31 – 5 = 26

3
1
5
-
1
2
. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ năm được 6, viết 6 nhớ 1
. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5
Tính
51 41 61 31 81
8 3 7 9 2-
-
-
-
-
43
38
51
22
79
2.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 51 và 4; b) 21 và 6
51 21
4 6

-
-
47
47
3. Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả để làm
món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
51 – 6 = 45 ( quả trứng )
Đáp số: 45 quả trứng
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁN
31 – 5
4.Đoạn thẳng AB cắt đoạn
thẳng CD tại điểm nào?


B
D
A
C
O
Chọn chữ cái đặt trước cách đặt tính đúng: 91 - 8

A. 91 B. 91 C. 91
8 8 8Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng: 11 – 1 – 9 =
3
2
1
-
Chọn chữ cái trước cách kết quả đúng: 51 - 3
A. 58 B. 47 C. 48

Chọn chữ cái đặt trước kết quả
đúng: 71
9


B. 61
A. 62 ;
72
C.
Ô CỬA BÍ MẬT
2
4
-
1
-
3
5
3
2
1
4
0
Làm bài tập 1 (dòng 2)
Xem trước bài: 51 - 15
Về nhà
Chúc quý thầy cô sức khỏe
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-05-31 16:35:30 | Thể loại: Toan-TV | Lần tải: 162 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 1.43 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tOAN 2 TUẦN 10, Toan-TV. GIÁO ÁN: TOÁN LỚP 2PHòNG GD - đt ĐạI LộCTRƯờNG TIểU HọC LÊ PHONGGV thực hiện: Nguyễn Thị Bé11 - 7 = 11 – 9 =??Đặt tính rồi tính11 711 9 4 2Kiểm tra bài cũThứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2009 TOÁNThứ năm

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoantv/toan-2-tuan-10.w1yqvq.html