Minh hoạ SKETPACH (hình trụ, hình nón, hình cầu)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .gsp
  • Minh hoạ SKETPACH (hình trụ, hình nón, hình cầu) - 1
  • Minh hoạ SKETPACH (hình trụ, hình nón, hình cầu) - 2
  • Minh hoạ SKETPACH (hình trụ, hình nón, hình cầu) - 3
Có thể download miễn phí file .gsp bên dưới
Đăng ngày 2009-04-25 16:56:54 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 558 | Lần xem: | Page: 3 | FileSize: 0.00 M | File type: gsp
lần xem

bài giảng Minh hoạ SKETPACH (hình trụ, hình nón, hình cầu), Toán học 9.

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc9/minh-hoa-sketpach-hinh-tru-hinh-non-hinh-cau.hakbuq.html