Chương I - Bài 12: Hình vuông

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Sở Giáo dục-Đào tạo Lâm Đồng TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠ TÔNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ HÌNH HỌC 8 <br>Tiết 21 – Bài 12 HÌNH VUÔNG<br><br>I- Mục đích yêu cầu<br>II- Phương pháp<br>III- Bài giảng<br>Người soạn : HOÀNG CÔNG VƯỢNG<br>CHÀO<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2007-11-27 23:02:55 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 190 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương I - Bài 12: Hình vuông, Toán học 8. Sở Giáo dục-Đào tạo Lâm Đồng TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠ TÔNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ HÌNH HỌC 8 Tiết 21 – Bài 12 HÌNH VUÔNGI- Mục đích yêu cầuII- Phương phápIII- Bài giảngNgười soạn : HOÀNG CÔNG VƯỢNGCHÀO

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc8/chuong-i-bai-12-hinh-vuong.zef3uq.html