Chương I - Bài 12: Hình vuông

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 1
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 2
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 3
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 4
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 5
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: Đoàn Văn Toản <br>TRƯỜNG THCS AN BẰNG-VINH AN<br>TỔ : KHTNI<br>Giáo Án Điện Tử<br>NĂM HỌC 2006-2007<br>Tiết 23:<br>LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>?<br> Có 1 đường chéo là phân giác của 1 góc<br> Có 2 cạnh kề bằng nhau<br> Có 2 đường chéo vuông góc với nhau<br>?<br> Có 1 góc vuông<br> Có 2 đường chéo vuông góc với nhau<br>II) Bài 83 / 109:<br>Các câu sau đúng hay sai ?<br>a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.<br>b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.<br>c) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>d) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.<br>e) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.<br>Đúng<br>Sai<br>Đúng<br>Đúng<br>Sai<br>II) Bài 84 / 109<br>Cho tam giác ABC , D là điểm nằm giữa B và C . Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC , chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F .<br>a) Tứ giác AEDF là hình gì ?Vì sao ?<br>b) Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình thoi<br>c) Nếu tam giác ABC vuông ở A thì AEDF là hình gì ? Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình vuông<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>II) Bài 84 / 109<br>Cho tam giác ABC , D là điểm nằm giữa B và C . Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC , chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F .<br>a) Tứ giác AEDF là hình gì ?Vì sao ?<br>b) Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình thoi<br>c) Nếu tam giác ABC vuông ở A thì AEDF là hình gì ? Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình vuông<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Tứ giác AEDF là hình bình hành.<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Tứ giác AEDF là hình thoi<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Tứ giác AEDF là hình chữ nhật<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Tứ giác AEDF là hình vuông<br> <br>Bài 85 / 109<br>Cho hình chữ nhật ABCD có AB=2AD. Gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.<br>a)Tứ giác ADFE là hình gì? Vì sao?<br>b)Tứ giác EMFN là hình gì? Vì Sao?<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Bài 85 / 109<br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>Tứ giác ADFE là hình vuông<br>Tứ giác EMFN là hình vuông<br>1. Hình thoi + một góc vuông => hình vuông<br>2. Hình bình hành + 1 góc vuông => hình chữ nhật<br> 3.Hình chữ nhật + 2 cạnh kề bằng nhau => hình vuông <br>4. Tứ giác + 3 góc vuông => Hình chữ nhật<br> 5. Hình chữ nhật + 2 cạnh kề bằng nhau => hình vuông <br> Tiết 23: Luyện Tập Hình Vuông<br>III) CỦNG CỐ: <br>Có 2 cạnh bên bằng nhau<br>Có 1 góc vuông<br>Hai cạnh song song<br>Hai góc kề một đáy bằng nhau<br>Có một góc vuông<br>Hai cạnh bên song song<br>Có một góc vuông<br><br>Có 2 cạh kề băng nhau<br>Có một góc vuông<br><br>Có 2 cạnh kề bằng nhau <br>?<br>Sơ đồ nhận biết tứ giác:<br>1) Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc.<br>2) Một góc vuông và hai đường chéo vuông góc. <br>3) Hai cạnh kề bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.<br>?<br>IV ) Dặn dò :<br>1. Ôn lại định nghĩa , tính chất , dấu hiệu nhận biết các tứ giác đã học <br>2. Hoàn chỉnh bài tập 84 , 85 / 109 . Làm bài tập 86/109 (SGK).<br>3. Soạn tiết ôn tập chương I trang 110 , 111<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-01 21:10:12 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 287 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 0.49 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương I - Bài 12: Hình vuông, Toán học 8. GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: Đoàn Văn Toản TRƯỜNG THCS AN BẰNG-VINH ANTỔ : KHTNIGiáo Án Điện TửNĂM HỌC 2006-2007Tiết 23:LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG Tiết 23: Luyện Tập Hình VuôngĐịnh nghĩa: Hình vuông là tứ giác có 4

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc8/chuong-i-bai-12-hinh-vuong.vxu3uq.html