Chương I - Bài 12: Hình vuông

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 1
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 2
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 3
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 4
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 5
Môn Toán - Lớp 8
Tiết 22: Hình vuông

Trường THCS Nghĩa Đồng
?
Tứ giác ABCD là hình vuông
AB = BC = CD = DA
<=>
Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
* Chú ý
Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
Tiết 22: Hình vuông
1)Định nghĩa:
SGK - 107
2.Tính chất:
a.Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật, hình thoi.
b.Tính chất đường chéo: 2 đường chéo của hình vuông bằng nhau, vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và là đường phân giác của các góc của hình vuông.
1.Định nghĩa:SGK - 107
Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
Bài tập
1.Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
2.Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
3.Hình chữ nhật có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc là hình vuông.
4.Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông.
5.Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông.
3.Dấu hiệu nhận biết :
- Hai cạnh kề bằng nhau
- Hoặc: hai đường chéo vuông góc
- Hoặc:một đường chéo là đường phân giác của một góc.
- Một góc vuông
-Hoặc hai đường chéo bằng nhau
Nhận xét:Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông
2.Tính chất :
1.Định nghĩa:SGK - 107
Các tứ giác sau có là hình vuông không? Vì sao?
Bài tập
Bài tập :
Cho hình vẽ sau.Tứ giác AEDF là hình gì ?Vì sao ?

?ABC,
AD là phân giác của góc BAC
góc BAC = 900
Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
Tiết 22: Hình vuông
1)Định nghĩa
2)Tính chất
3)Dấu hiệu nhận biết
*Dặn Dò:
- Học bài kết hợp vở ghi và SGK
- Làm các bài tập: 79, 80, 81, 82 trang 108 SGK
- Ôn tập toàn bộ chương I
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-03-17 09:39:32 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 167 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương I - Bài 12: Hình vuông, Toán học 8. Môn Toán - Lớp 8Tiết 22: Hình vuông Trường THCS Nghĩa Đồng?Tứ giác ABCD là hình vuông AB = BC = CD = DAHình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.* Chú ýHình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.T

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc8/chuong-i-bai-12-hinh-vuong.2g3vwq.html