Toán: Bài 2/ tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán: Bài 2/ tuần 12 - 1
  • Toán: Bài 2/ tuần 12 - 2
  • Toán: Bài 2/ tuần 12 - 3
  • Toán: Bài 2/ tuần 12 - 4
  • Toán: Bài 2/ tuần 12 - 5
PHÒNG GD-ĐT QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH
CHÀO
MỪNG
CÁC
THẦY
CÔ GIÁO
Năm học: 2008-2009
Kiểm tra bài cũ
Đúng hay sai:
3,5 x 10 = 35


0,12 x 10 = 12


3,75 x 100 = 3750
Toán
Bài 1a: Tính nhẩm
1,48 x 10 =
15,5 x 10 =
5,12 x 100 =
0,9 x 100 =
2,571 x 1000 =
0,1 x 1000 =
14,8
155
512
90
2571
100
Bài 1b: Số 8,05 phải nhân với số nào để được tíchlà: 80,5 ; 805 ; 8050 ; 80500?

Chuyển dấu phẩy của 8,05 sang bên phải một chữ số thì được 80,5.
Vậy: 8,05 x 10 = 80,5
Chuyển dấu phẩy của 8,05 sang bên phải hai chữ số thì được 805.
Vậy: 8,05 x 100 = 805
Chuyển dấu phẩy của 8,05 sang bên phải ba chữ số thì được 8050.
Vậy: 8,05 x 1000 = 8050
Chuyển dấu phẩy của 8,05 sang bên phải bốn chữ số thì được 805.
Vậy: 8,05 x 10000= 80500
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
7,69
50
384,50
X
12,6
800
10080,0
X
12,82
40
512,80
X
82,14
600
49284,00
X
Toán: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Bài 3: Một người đi xe đạp, trong 3giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải:
Tóm tắt đề
3 giờ : 10,8km/giờ
4 giờ : 9,52km/giờ
?km
Toán: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Bài 3: Giải:
Quãng đường người đó đi trong 3 giờ là:
10,8 x 3 = 32,4 (km)
Quãng đường người đó đi trong 4 giờ là:
9,25 x 4 = 38,08 (km)
Quãng đường người đo đi tất cả là:
32,4 + 38,08 = 70,48 (km)
Đáp số: 70,48 km
Đáp số: 70,48 km
Bài 4: Tìm số tự nhiên X, biết: 2,5 x X < 7
Hãy thử các trường hợp X = 0 , X = 1, X = 2, ... đến khi 2,5 x X > 7 thì dừng lại.
Ta có:
2,5 x 0 = 0 ; 0 < 7
2,5 x 1 = 2,5 ; 2,5 < 7
2,5 x 2 = 5 ; 5 < 7
2,5 x 3 = 7,5 ; 7,5 > 7
Vậy X = 0 ; X = 1 ; X = 2 thỏa mản các yêu cầu của bài.
Dặn dò
Ôn tập:
Luyện tập
Nhân một số thâp phân với 10, 100, 1000, ...
Chuẩn bị bài:
Luyện tập (trang 58)
PHÒNG GD-ĐT QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH
CHÀO
TẠM
BIỆT
CÁC
THẦY
CÔ GIÁO
Giáo viên: Nguyễn Thị Lộc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-11-03 19:56:04 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 75 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 0.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán: Bài 2/ tuần 12, Toán học 5. PHÒNG GD-ĐT QUẬN THANH KHÊTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNHCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁONăm học: 2008-2009Kiểm tra bài cũ Đúng hay sai: 3,5 x 10 = 35 0,12 x 10 = 12 3,75 x 100 = 3750ToánBài 1a: Tính nhẩm 1,48

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/toan-bai-2-tuan-12.ct8ixq.html