Ôn tập về giải toán

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về giải toán - 1
  • Ôn tập về giải toán - 2
  • Ôn tập về giải toán - 3
  • Ôn tập về giải toán - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 9/9/2013 7:31:01 PM | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 106 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.15 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Ôn tập về giải toán, Toán học 5. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-giai-toan.l08czq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Bài mới:
Ôn tập về giải toán
Bài 1; Tổng của hai số là 121. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Số bé
Số lớn
Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:
5+6 = 11(phần)
Số bé là:
121 : 11 x 5 = 55
Số lớn là:
121 - 55 = 66 (hay 121 : 11 x6 = 66)
Đáp số: 55 và 66
121
?
?
Bài 2: Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là . Tim hai số đó.
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 5 = 2(phần)
Số bé là:
192 : 2 x 3 = 288
Số lớn là:
288 + 192 = 480 (hay 192 : 2 x 5 = 480)
Đáp số: 288 và 480
Số bé
Số lớn
Ta có sơ đồ
192
?
?
1/.a. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.
Tổng số phần bằng nhau là:
7 + 9 = 16 (phần)
Số thứ nhất là:
80 : 16 x 9 = 45
Số thứ hai là:
80 - 45 = 35 ( hay 80 : 16 x 7 = 35)
Đáp số: 45 và 35
?
?
80
Số thứ nhất
Số thứ hai
b/. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.
Hiệu số phần bằng nhau là:
9 - 4 = 5(phần)
Số thứ nhất là:
55 : 5 x 9 = 99
Số thứ hai là:
99 - 55 = 44 (hay 55 : 5 x 4 = 44)
Đáp số; 99 và 44
?
?
55
Số thứ nhất
Số thứ hai