Ôn tập về giải toán

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về giải toán - 1
  • Ôn tập về giải toán - 2
  • Ôn tập về giải toán - 3
  • Ôn tập về giải toán - 4
  • Ôn tập về giải toán - 5
Nhiệt liệt chào mừng
Quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 5/1
Môn : TOÁN
Kiểm tra bài cũ
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 9,65 x 0,4 x 2,5
= 9,65 x (0,4 x 2,5)
= 9,65 x 1
= 9,65
b) 7,38 x 1,25 x 80
= 7,38 x (1,25 x 80)
= 7,38 x 100
= 738
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Toán
a) 375,86 + 29,05
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
b) 80,475 - 26,827
c) 48,16 x 3,4
80,475
26,827
-
375,86
29,05
+
48,16
3,4
x
404,91
53,648
19264
163,744
14448
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Toán
Luyện tập chung
Bài 2. Tính nhẩm:
78,29 x 10 =

78,29 x 0,1=

265,307 x 0,01 =
c) 0,68 x 10 =

0,68 x 0,1=
782,9
7,829
b) 265,307 x 100 =
2,65307
6,8
0,068
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Toán
26530,7
?
Muốn nhân một số thập phân 10, 100, 1000, .ta làm như thế nào?
* Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,. chữ số.
?
Khi nhân một số thập phân 0,1; 0,01; 0,001;.ta làm như thế nào?
Bài 2. Tính nhẩm:
* Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;.ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,. chữ số.
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Toán
Bài 4. a) Tính rồi so sánh giá trị của
(a + b) x c và a x c + b x c
(2,4 + 3,8) x 1,2
= 6,2 x 1,2
= 7,44
2,4 x 1,2 +3,8 x 1,2
= 2,88 + 4,56
= 7,44
(6,5 + 2,7) x 0,8
= 9,2 x 0,8
= 7,36
6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8
= 5,2 + 2,16+ 2,16
= 7,36
* Nhận xét: (a + b) x c = a x c + b x c
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Toán
Bài 4. a)
(a + b) x c = a x c + b x c
* Kết luận: Khi có tổng các số thập phân nhân với số thập phân ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả lại với nhau.
Luyện tập chung
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Toán
Trò chơi
Ai Nhanh Ai Đúng
DẶN DÒ
Ôn tập:
Luyện tập nhân số thập phân
Các tính chất của phép nhân
Chuẩn bị bài:
Luyện tập chung ( trang 62)
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-11-19 13:07:33 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 15 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.36 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về giải toán, Toán học 5. Nhiệt liệt chào mừngQuý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 5/1Môn : TOÁNKiểm tra bài cũTính bằng cách thuận tiện nhất:a) 9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x (0,4 x 2,5)= 9,65 x 1= 9,65b) 7,38 x 1,25 x 80= 7,38 x (

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-giai-toan.8ae2zq.html