Ôn tập về đo thể tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo thể tích - 1
  • Ôn tập về đo thể tích - 2
  • Ôn tập về đo thể tích - 3
  • Ôn tập về đo thể tích - 4
  • Ôn tập về đo thể tích - 5
ôn tập về đo thể tích
TrưƯờng tiểu học TÂN TIếN
Người thực hiện: Nguyễn Thị Đào
Ôn tập về đo thể tích
Bài 1: a. Vi?t s? thớch h?p v�o ch? ch?m:
1 000
1 000 000
1 000
001
001
b) Trong các đơn vị đo thể tích:
*Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền .
*Đơn vị be? ba`ng đơn vị lo?n hơn tiếp liền .
Bài 2 :Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm:
1 m3 = … dm3
7,268m3 = … dm3
0,5 m3 = … dm3
3 m3 2dm3 = … dm3
1dm3 =.….. cm3
4,351dm3 = …… cm3
0, 2dm3 = ……..cm3
1dm3 9cm3 =… cm3
1000
7268
500
3002
1000
4351
200
1009
Bài 3 :Viờ?t ca?c sụ? do sau duo?i da?ng sụ? thõ?p phõn
a. Có đơn vị là mét khối:
b. Có đơn vị là đề-xi-mét khối:
6m3 272dm3
2105 dm3
3m3 82 dm3
8dm3 439cm3
3670 cm3
5dm3 77 cm3
= 6,272 m3
= 2,105 m3
= 3,082 m3
= 8,439 dm3
= 3,670 dm3
= 5,077dm3
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-03-20 14:17:05 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 36 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.20 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo thể tích, Toán học 5. ôn tập về đo thể tíchTrưƯờng tiểu học TÂN TIếNNgười thực hiện: Nguyễn Thị ĐàoÔn tập về đo thể tíchBài 1: a. Vi?t s? thớch h?p v�o ch? ch?m: 1 0001 000 0001 000001001b) Trong các đơn vị đo thể

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/on-tap-ve-do-the-tich.wenz0q.html