Ôn tập về đo thể tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo thể tích - 1
  • Ôn tập về đo thể tích - 2
  • Ôn tập về đo thể tích - 3
  • Ôn tập về đo thể tích - 4
  • Ôn tập về đo thể tích - 5
Ôn tập về
đo thể tích
TOÁN TUẦN 30

Bài cũ : Ôn tập về đo diện tích
*Nêu các đơn vị đo diện tích mà em đã học.
*Khi đo diện tích ruộng đất người ta thường dùng đơn vị đo nào?
*Héc- ta viết tắt là gì?
*1ha = ….m2

Bài cũ : Ôn tập về đo diện tích
* Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?
* Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?
Bài cũ : Ôn tập về đo diện tích
* Dùng thẻ hoa bày tỏ ý kiến:
2m25dm2 = 25dm2

2m25dm2 = 205dm2
3,7m2 = 370dm2
S
Đ
Toán:
Ôn tập về đo thể tích
Hoạt động 1: Ôn tập
Toán : Ôn tập về đo thể tích
1.a/ Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1dm3 = cm3 ; 1dm3 = m3
1cm3 = dm3
b/ Trong các đơn vị đo thể tích
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị bé bằng một phần ngàn đơn vị lớn hơn tiếp liền.
Mét khối
m3
dm3
Xăng-ti-mét khối
cm3
1m3 = dm3 = cm3
Đề-xi-mét khối
1 000
1 000 000
1 000
0,001
0,001
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Hoạt động 2: Luyện tập
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1m3 = dm3
7,268m3 = dm3
0,5m3 = dm3
3 m32dm3 = dm3
1 000
7 268
500
3 002
1dm3 = cm3
4,351dm3 = cm3
0,2dm3 = cm3
1dm39cm3 = cm3

1 000
4 351
200
1 009
Toán : Ôn tập về đo thể tích
3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
6m3 272dm3 = m3
2105 dm3 = m3
3m382dm3 = m3
b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối
6,272
2,105
3,028
8dm3439cm3 = dm3
3670 cm3 = dm3
5dm377cm3 = dm3
8,439
3,670
a/ Có đơn vị đo là mét khối
5,077
Toán : Ôn tập về đo thể tích
TRÒ CHƠI :
Khối nước bằng bao nhiêu
đề-xi-mét khối ?
1 000 dm3
Rung chuông vàng
2. Giá một khối nước là 1000 đồng. Nhà em trung bình mỗi tháng dùng 30 khối nước . Mỗi tháng trung bình nhà em trả bao nhiêu tiền nước?
30 000đồng
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Rung chuông vàng
3. Vòi nước nhà em bị hỏng cứ mỗi phút chảy mất 10cm3 nước. Vậy 1 giờ lượng nước bị chảy mất là bao nhiêu dm3 ?
0,6 dm3
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Rung chuông vàng
4. Mỗi tháng trung bình nhà em dùng 30 khối nước, phải trả 30 000 đ. Do vòi bị hỏng chảy mất một số nước nên tháng 3 vừa qua nhà em phải trả 120 000đ. Hỏi số nước bị chảy là bao nhiêu khối ?
90 khối nước
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Rung chuông vàng
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Dặn dò : Xem lại các đơn vị đo đã được ôn tập
Chuẩn bị bài sau : Ôn số đo thời gian
chúc quý thầy cô giáo mạnh khoẻ,chúc các em chăm ngoan học giỏi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-04-02 23:29:33 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 53 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.21 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo thể tích, Toán học 5. Ôn tập vềđo thể tíchTOÁN TUẦN 30 Bài cũ : Ôn tập về đo diện tích *Nêu các đơn vị đo diện tích mà em đã học.*Khi đo diện tích ruộng đất người ta thường dùng đơn vị đo nào?*Héc- ta viết tắt là gì?*1ha =

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-the-tich.7m3s0q.html