Ôn tập về đo thể tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo thể tích - 1
  • Ôn tập về đo thể tích - 2
  • Ôn tập về đo thể tích - 3
  • Ôn tập về đo thể tích - 4
  • Ôn tập về đo thể tích - 5
PHÒNG GD-ĐT SÓC SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINH
Chào mừng các thầy cô về dự giờ, thăm lớp!
MÔN TOÁN
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Hương
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng.
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?
A. 1 lần
B. 10 lần
C. 100 lần
Bài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng.
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?
1
10
B. 1
100
1
1000
1m2 =………….dm2 …………..cm2…………mm2
Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
A. 1m2 = 10dm2 = 100cm2 = 1000 mm2
B. 1m2 = 1000dm2 = 10 000 cm2 = 100 000 mm2
C. 1m2 = 100dm2 = 1000cm2 = 10 000 mm2
Toán :
Ôn tập về đo thể tích
Bài1: a) Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1dm3 = ……. cm3 ; 1dm3 = …. m3
1cm3 = ……. dm3
b/ Trong các đơn vị đo thể tích
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị bé bằng một phần nghìn đơn vị lớn hơn tiếp liền.
Mét khối
m3
dm3
Xăng-ti-mét khối
cm3
1m3 = …. dm3 = ….. cm3
Đề-xi-mét khối
1 000
1 000 000
1 000
0,001
0,001
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1m3 = dm3
7,268m3 = dm3
0,5m3 = dm3
3 m32dm3 = dm3
1 000
7 268
500
3 002
1dm3 = cm3
4,351dm3 = cm3
0,2dm3 = cm3
1dm39cm3 = cm3

1 000
4 351
200
1 009
3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
6m3 272dm3 = m3
2105 dm3 = m3
3m382dm3 = m3
b/ Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối
6,272
2,105
3,028
8dm3439cm3 = dm3
3670 cm3 = dm3
5dm377cm3 = dm3
8,439
3,670
a/ Có đơn vị đo là mét khối
5,077
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Bài tập cũng cố
1. Giá một khối nước là 1000 đồng. Nhà em trung bình mỗi tháng dùng 30 khối nước . Mỗi tháng trung bình nhà em trả bao nhiêu tiền nước?
A. 30 000đồng
C. 50 000đồng
D. 60 000đồng
B. 40 000đồng
HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
2. Vòi nước nhà em bị hỏng cứ mỗi phút chảy mất 10cm3 nước. Vậy 1 giờ lượng nước bị chảy mất là bao nhiêu dm3 ?
HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
A. 0,2 dm3
B. 0,4 dm3
C. 0,6 dm3
D. 0,8 dm3
3. Mỗi tháng trung bình nhà em dùng 30 khối nước, phải trả 30 000 đ. Do vòi bị hỏng chảy mất một số nước nên tháng 3 vừa qua nhà em phải trả 120 000đ. Hỏi số nước bị chảy là bao nhiêu khối ?
HÃY CHỌN CHỮ CÁI ỨNG VỚI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
A. 9 khối nước
B. 90 khối nước
C. 900 khối nước
D. 9000 khối nước
Trong cuộc sống hãy nêu nh?ng vật dụng nào mà em biết có sử dụng đơn vị đo thể tích
Toán : Ôn tập về đo thể tích
Dặn dò : Xem lại các đơn vị đo đã được ôn tập
Chuẩn bị bài sau : Ôn tËp vÒ ®o diÖn tÝch vµ ®o thÓ tÝch
tiet hoc ket thuc
Chúc các em học giỏi, chăm ngoan!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:37:58 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 68 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 0.42 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo thể tích, Toán học 5. PHÒNG GD-ĐT SÓC SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINHChào mừng các thầy cô về dự giờ, thăm lớp!MÔN TOÁNGiáo viên: Nguyễn Thị Lan HươngKIỂM TRA BÀI CŨBài 1: Hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng.Trong bảng

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-the-tich.1otz0q.html