Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
Toán lớp 5
Hãy nêu tên chủ điểm đang học?
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009

Toán
Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”
Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.
Hãy nêu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· học?
1m
1m
1 m2
10 000
( = 0,01km2 )
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100lần
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
0,01
10000
1000000
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
100
1000000
100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
Vở
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 = 846000m2 =
5000m2 =
b/ 6km2 = 9,2km2 =
0,3km2 =


6,5ha
84,6ha
0,5ha
600 ha
920ha

30ha
Có một bác nông dân đang trên đường về nhà , bác rất vui vì vừa nhận được 10000m2 đất . Trong đầu bác hiện lên với bao dự định canh tác trên mảnh đất ấy . Bỗng bác nghe thấy tiếng một người hàng xóm hỏi :
-Bác nhận được bao nhiêu héc ta đất mà vui quá vậy ?
Bác đang lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì có một cậu học trò đi ngang qua . Cậu trả lời bác nhận được 1 héc ta mét vuông (= 1 ha2) . Bạn hãy cho biết cậu học trò nói có đúng không ?
10000 m2 = 1 ha
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
10 000
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
0,01
0,01
= …
0,01
0,01
0,01
Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100lần
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009

Toán
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-12-29 18:04:14 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 167 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 1.92 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học 5. Toán lớp 5Hãy nêu tên chủ điểm đang học? Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.Hãy nêu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· học? 1m1m1 m21

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-dien-tich.xnfbvq.html