Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Tru?ng TH & THCS Vinh Phong 4
Ngu?i Th?c Hi?n: Võ Văn Phèn
Toán lớp 5
Vi
KIỂM TRA BÀI CỦ
Thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010

Toán
Em hãy nêu đơn vi đo độ dài ?
Km , hm , dam , m , dm , cm , mm.
Em hãy nêu đơn vị đo khối lượng ?
Tấn , tạ , yến , kg , hg , dag , g .
Viết số thích hợp vào chổ chấm :
a. 0.5m =. . . cm
b. 0.08 tấn = . . . kg
50
80
Hãy nêu tên chủ điểm đang học?
Thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010

Toán
Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.
Hãy nêu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· học?
10 000
( = 0,01km2 )
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
Thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010

Toán
0,01
10000
1000000
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra
đơn vị lớn
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ hai ngày 05 tháng 04 năm 2010 Toán
100
1000000
100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
Vở
1m2 =……. hm2 =……… ha
0.0001
0.001
0,000001
a
b
c
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 =…….ha

b/ 6km2 =………ha6,5
600

864000 m2 =…...... ha
5000 m2 = ........... ha
9,2 km2 =.............. ha
0,3km2 =...............ha
84,6
0.5
920
30
Thứ hai ngày 05 tháng 04 năm 2010 Toán
a. 2 m2 = 200 dm2
b. 2 dm2 = 0,002 m2
c. 72000 m2 = 7,2 ha
ĐỐ NHANH
Chọn đúng ghi (Đ),Sai ghi (S) :
Đ
Đ
S
DẶN DÒ
Về nhà kẻ sẵn bảng 1a bài “ Ôn tập về đo thể tích” trang 155.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-04-09 17:21:15 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 494 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 3.31 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học 5. CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EMTru?ng TH & THCS Vinh Phong 4Ngu?i Th?c Hi?n: Võ Văn PhènToán lớp 5ViKIỂM TRA BÀI CỦThứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2010 Toán Em hãy nêu đơn vi đo độ dài ?Km , hm , dam , m , dm

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-dien-tich.uxqe0q.html