Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
Chào mừng ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Đại Lộc-lần thứ nhất
TOÁN:ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương
Hãy nêu tên chủ điểm đang học?
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009

Toán
Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”
Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.
Hãy nêu tên các số đo diện tích đã học?
1m
1m
1 m2
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009

Toán
10 000
( = 0,01km2 )
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100lần
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
0,01
10000
1000000
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
100
1000000
100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
Vở
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 =
846000m2 =
5000m2 =
b/ 6km2 =
9,2km2 =
0,3km2 =


6,5ha
84,6ha
0,5ha
600 ha
920ha

30ha
200000 m2
3000 m2
750000 ha
0,5 km2
105
75
60
90
Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2009
Toán
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-01-21 07:43:22 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 193 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.86 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học 5. Chào mừng ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Đại Lộc-lần thứ nhất TOÁN:ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCHNgười thực hiện: Nguyễn Thị PhươngHãy nêu tên chủ điểm đang học? Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.Hãy nêu tên các số đo diện tích đã học?1m1m1 m2Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán10 000( = 0,01km2 )Trong bảng đơn vị đo diện tích : 100100100100100100- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liề

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/on-tap-ve-do-dien-tich.oesbvq.html