on tap ve do dien tich

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • on tap ve do dien tich - 1
  • on tap ve do dien tich - 2
  • on tap ve do dien tich - 3
  • on tap ve do dien tich - 4
  • on tap ve do dien tich - 5
Toán lớp 5
Hãy nêu tên chủ điểm đang học?
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010

Toán
1 em lên bảng: 3m25dm2 = .......... m2
Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.
Hãy nêu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· học theo thứ tự từ lớn đến bé?
3m25dm2 = 3,05m2
Bài cũ
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010
Toán
Bài 1 (154) Th?o lu?n nhúm dụi
Đọc tên các đơn vị đo diện tích lớn hơn m2
Nhỏ hơn m2 là những đơn vị đo diện tích nào?
Điền hoàn thiện bảng đơn vị đo diện tích vào phiếu bài tập.
Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau gấp kém nhau bao nhiêu lần?
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010
Toán
Bài 1 (154)
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010
Toán
Bài 1 (154)
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
km2
hm2
dam2
m2
dm2
cm2
1ha = 10000m2
b) Trong bảng đơn vị đo diện tích :
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
0,01
10000
1000000
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010 Toán
100
1000000
100
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
HS làm bảng lớp, bảng con
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010 Toán
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 = 846000m2 =
5000m2 =b/ 6km2 = 9,2km2 =
0,3km2 =

2 em lµm b¶ng nhãm, líp lµm vµo vë


6,5ha
84,6ha
0,5ha
600 ha
920ha

30ha
Có một bác nông dân đang trên đường về nhà , bác rất vui vì vừa nhận được 10000m2 đất . Trong đầu bác hiện lên với bao dự định canh tác trên mảnh đất ấy . Bỗng bác nghe thấy tiếng một người hàng xóm hỏi :
-Bác nhận được bao nhiêu héc ta đất mà vui quá vậy ?
Bác đang lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì có một cậu học trò đi ngang qua . Cậu trả lời bác nhận được 1 héc ta mét vuông (= 1 ha2) . Bạn hãy cho biết cậu học trò nói có đúng không ?
10000 m2 = 1 ha
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
10 000
Tiết 146: Ôn tập về đo diện tích
0,01
0,01
= …
0,01
0,01
0,01
Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100lần
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010

Toán
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-07-24 20:21:22 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 204 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 0.90 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng on tap ve do dien tich, Toán học 5. Toán lớp 5Hãy nêu tên chủ điểm đang học? Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010 Toán 1 em lên bảng: 3m25dm2 = .......... m2Km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.Hãy nêu c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· học theo th

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-dien-tich.fqqvvq.html