Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - 1
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - 2
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - 3
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - 4
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
TOÁN - LỚP 5B.
ÔN TẬP: PHÉP NHÂN
VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ.
1. Tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Ví d? 1:
Ví dụ 2:
1. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Toán
Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số.
2. Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
* Bài 1:Tính
;
b)
;
a)
a.
b.
c.
* Bài 2: Tính theo mẫu.
M?u:
Tóm tắt
Giải
Diên tích của tấm bìa là:
Diên tích của mỗi phần tấm bìa là:
Đáp số:
Bài 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.
Kết quả phép tính:

là:
Kết quả phép tính:

là:
Bài sau: Hỗn số ( trang 12 )
DẶN DÒ:
CHÀO TẠM BiỆT
CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-09-02 17:16:49 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 11.14 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số, Toán học 5. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂNTOÁN - LỚP 5B.ÔN TẬP: PHÉP NHÂNVÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ.1. Tính:KIỂM TRA BÀI CŨ. Ví d? 1: Ví dụ 2:1. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.ToánÔn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số.2. Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. * Bài 1:Tính;b);a)a.b.c. * Bài 2: Tính theo mẫu.M?u:Tóm tắtGiảiDiên tích của tấm bìa là:Diên tích của mỗi phần tấm bìa là:Đáp số: Bài 3: Một

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/on-tap-phep-nhan-va-phep-chia-hai-phan-so.wk760q.html