Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

  • 02/09/2019 05:16:49
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 11.14 M, số trang : 13 ,tên

Slides

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số slide 1
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số slide 2
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số slide 3
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số slide 4
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
TOÁN - LỚP 5B.
ÔN TẬP: PHÉP NHÂN
VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ.
1. Tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Ví d? 1:
Ví dụ 2:
1. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Toán
Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số.
2. Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
* Bài 1:Tính
;
b)
;
a)
a.
b.
c.
* Bài 2: Tính theo mẫu.
M?u:
Tóm tắt
Giải
Diên tích của tấm bìa là:
Diên tích của mỗi phần tấm bìa là:
Đáp số:
Bài 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.
Kết quả phép tính:

là:
Kết quả phép tính:

là:
Bài sau: Hỗn số ( trang 12 )
DẶN DÒ:
CHÀO TẠM BiỆT
CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ