Mét khối

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Mét khối - 1
  • Mét khối - 2
  • Mét khối - 3
  • Mét khối - 4
  • Mét khối - 5
TOÁN
MÉT KHỐI
KHỞI ĐỘNG
- Xăng-ti-mét khối là gì?
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
60 000cm3 = ......dm3
710 000cm3 = ......dm3
34dm3 = ............cm3
14,5dm3 = ...........cm3
- Đề-xi-mét khối là gì?
Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.
Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.
60
710
34 000
14 500
1. Mét khối là.....
Mét khối
(Mét khối viết tắt là m3)
1m3 = .......dm3
1m3 = ........ cm3
2. Điền số thích hợp vào chỗ trống và giải thích lí do
1m
1m
1m
Thảo luận nhóm 4
Nhóm 4 thảo luận, hoàn thành 2 bài tập sau
thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.
10 lớp
1dm3
1m3
1m3 = ? dm3
10 hình
10 hàng
Mỗi lớp có số hình lập phương là:
10 x 10 = 100 (hình)
Hình lập phương cạnh 1m gồm số hình lập phương cạnh 1dm là:
100 x 10 = 1 000 (hình)
Vậy 1m3 = 1 000dm3
Mét khối
Mét khối
1m3 = 1000dm3
1m3 = 1 000 000 cm3
1m3 =1 000dm3
1 000dm3 = 1 000 000cm3
Vì:
nên:
Mét khối
Hoàn thành bảng sau:
1m3
= ...........dm3
1dm3
= ...........cm3
= ..............m3
1cm3
= ...........dm3
Nhận xét:
- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp............lần đơn vị bé hơn tiếp liền
- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng.............. đơn vị lớn hơn tiếp liền
Thảo luận nhóm 2
1000
1000
1000
1000
Bài 1
Nối:
Mét khối
Bài 1
Nối:
Mét khối
Bài 2
Chọn đáp án đúng:
a)
1cm3 = ...dm3
13,8m3 = ...dm3
5,216m3 = ...dm3
1 000 000
1000
100
5 216 000
52 160
5216
13 800
1 380
138
2 200
220
22
0,22m3 = ...dm3
Mét khối
Bài 2
Chọn đáp án đúng:
b)
1dm3 = ...cm3
1,969dm3 = ...cm3
10
100
1000
1 969 000
1 969
196,9
250 000
250
25
19 540 000
19 540
1 954
19,54m3 = ...cm3
Mét khối
Mét khối
Bài 3
Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó?
5dm
3dm
2dm
30 hình
20 hình
15 hình
Số hình lập phương ở một hàng là:
3 x 5 = 15 (hình)
Có thể xếp được số hình lập phương để đầy hộp đó là:
15 x 2 = 30 (hình)
Đáp số: 30 hình
Bạn nhầm mất rồi.
Bạn thử suy nghĩ lại nhé.
BẠN GIỎI QUÁ.
Bạn xứng đáng được
thưởng một tràng pháo tay.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 19:23:19 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 30 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.00 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Mét khối, Toán học 5. TOÁN MÉT KHỐIKHỞI ĐỘNG- Xăng-ti-mét khối là gì?Viết số thích hợp vào chỗ chấm:60 000cm3 = ......dm3710 000cm3 = ......dm334dm3 = ............cm314,5dm3 = ...........cm3- Đề-xi-mét khối là gì?Xăng-ti-m

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/met-khoi.8jb40q.html