Luyện tập về tính diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Luyện tập về tính diện tích - 1
  • Luyện tập về tính diện tích - 2
  • Luyện tập về tính diện tích - 3
  • Luyện tập về tính diện tích - 4
  • Luyện tập về tính diện tích - 5
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Trường tiểu học Xuân Lãnh 1
Chào mừng quý thầy cô.
Về dự giờ thăm lớp
Môn : Toán ( Tiết 101 )
Lớp :5

GV : Đặng Ngọc Hùng
Dạy Trường TH Xuân Lãnh 1
Đồng Xuân - Phú Yên.
Kiểm tra b�i cu :
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
25 x 15 = 375 (m2)
Đáp số: 375 m2
Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô...
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán:
Khởi động
Luyện tập về tính diện tích
Vớ d?: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hỡnh vẽ bên:
20m
20m
40,5m
25m
25m
20m
20m
Hình dạng mảnh đất trong bài có thuộc dạng hình các em đã học không ?
Hãy nghĩ cách chia mảnh đất thành các hình mà các em đã học.
A
B
C
D
K
H
M
N
E
G
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán:
-Ta chia mảnh đất thành hỡnh ch? nhật ABCD và hai hỡnh vuông EGHK và MNPQ
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
40,1 m
-Tính tổng diện tích của hình ABCD hình EGHK và hình MNPQ ta được diện tích của mảnh đất.
A
B
C
D
E
G
K
H
M
N
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
-Ta chia mảnh đất thành 3 hỡnh ch? nhật, ch? nh?t nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN .
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
-Tính tổng diện tích hình hình chữ nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN ta sẽ tính được diện tích mảnh đất.
40,1 m
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
Q
P
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
* Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
20 m
20 m
20 m
20 m
40,1 m
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
Cách1:
Cách2:
25 m
25 m
25 m
25 m
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
A
B
C
D
K
H
M
N
G
E
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
Bài giải
Ta chia mảnh đất thành ba hình, hình chữ nhật ABCD hình vuông EGHK và MNPQ
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:
25 +20 + 25 = 70(m)
Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
Đáp số: 3607 m2
2807 + 800 = 3607 (m2)
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
40,1 m
25 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
Cách 2
Ta chia mảnh đất thành ba hình chữ nhật AKMD, HBCN và EGPQ.
Diện tích hình chữ nhật AKMD, HBCN là:
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Chiều dài của hình chữ nhật EGPQ là:
20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích hình chữ nhật EGPQ là:
80,1 x 20 = 1602 (m2)
Diện tích của mảnh đất là:
2005 + 1602 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt ta làm như thế nào ?
Kết luận: Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt , ta tìm cách chia các hình đó thành các hình
đơn giản như hình chữ nhật, hình vuông,.để tính
diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích.
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 1 Một mảnh đất có kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó.
4,2 m
3,5 m
6,5 m
3,5 m
(2)
(1)
Hãy tìm cách chia hình n�y thành các hình đơn giản để tính diện tích mảnh đất thuận tiện.
3,5 m
3,5 m
6,5 m
4,2 m
(1)
(3)
(2)
3,5 m
3,5 m
Các bạn chọn đúng.hoan hô!

Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy
giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
3,5 m
6,5 m
3,5 m
Giải
4,2 m
3,5 m
Diện tích của 2 hình vuông (2) và (3) là:
(3,5 x 3,5 ) x 2 = 24,5 (m 2)
Chiều dài hình chữ nhật (1) là:
3,5 + 6,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích của cả mảnh đất là:
24,5 + 42 =66,5(m2)
Đáp số: 66,5(m2)

(2)
(3)
(1)
(1)
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
4,2 m
3,5 m
6,5 m
3,5 m
3,5 m
Giải
Chiều dài hình chữ nhật (1) là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật (2) là:
4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)
Diện tích của cả mảnh đất là:
39,2 + 27,3 = 66,5(m2)
Đáp số: 66,5(m2)
(2)
(1)
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
Chuẩn bị bài:
Luyện tập về tính diện tích ( TT )
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt ta làm như thế nào ?
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt , ta tìm cách chia các hình đó thành các hình
đơn giản như hình chữ nhật, hình vuông,.để tính
diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích.
Chúc các em học tốt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 22:40:52 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 2.25 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Luyện tập về tính diện tích, Toán học 5. PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂNTrường tiểu học Xuân Lãnh 1Chào mừng quý thầy cô.Về dự giờ thăm lớpMôn : Toán ( Tiết 101 )Lớp :5GV : Đặng Ngọc HùngDạy Trường TH Xuân Lãnh 1Đồng Xuân - Phú Yên.Kiểm tra b�i cu : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?Bài giảiDiện tích hình chữ nhật là:25 x 15 = 375 (m2)Đáp số: 375 m2Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô... Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019 Toán: Khởi độngLuyện tập về tính diện tích Vớ d?: Tính diện tích mảnh đất có kích thước th

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/luyen-tap-ve-tinh-dien-tich.ej630q.html