Hỗn số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Hỗn số - 1
  • Hỗn số - 2
  • Hỗn số - 3
  • Hỗn số - 4
  • Hỗn số - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Toán – Lớp 5B
Hỗn số ( Trang 12)
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Hỗn số
Có 2 hình tròn và
2
Toán : Hỗn số

?
?
hình tròn
2
2
2
2
Viết thành:
2
Phần nguyên
Phần phân số
hai và ba phần tư
đọc là:
Nhận xét cách đọc hỗn số trên?
(hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”)
Khi đọc hỗn số ta đọc phần nguyên trước rồi đọc phần phân số sau.
2
Phần nguyên
Phần phân số
hai và ba phần tư
đọc là:
Nhận xét cách viết hỗn số trên?
(hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”)
Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên trước rồi viết phần phân số sau.
Viết là:
3
4
2
2
1
<
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1.
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.
*Khi đọc ( hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc ( hoặc viết) phần phân số.
Kết luận:
Viết hỗn số:
+
Viết hỗn số:
Bài 1:
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc : một và một phần hai
Mẫu:
Bài 1:
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc : hai một phần tư
a)
Đọc: hai bốn phần năm
b)
c)
Bài 1:
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Đọc: ba và hai phần ba
0
1
0
1
2
3


Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số
a)
b)
Bài 2:
Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình:
Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình:
Bài sau: Hỗn số ( tiếp theo)

DẶN DÒ:

CHÀO CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-09-02 17:17:46 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: 4.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Hỗn số, Toán học 5. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂNToán – Lớp 5BHỗn số ( Trang 12)Kiểm tra bài cũBài mới Hỗn số Có 2 hình tròn và 2Toán : Hỗn sốvà??hình tròn2222Viết thành: 2 Phần nguyênPhần phân sốhai và ba phần tưđọc là:Nhận

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/hon-so.yk760q.html